Evento Awardsin sarjat

Evento Awards -palkinnot jaetaan vuosittain 13 sarjassa.

Evento Awardsissa kilpaillaan tapahtumatuotannon eri alueilla. Omat sarjansa ovat myös vuoden parhaalle tapahtumapaikalle, tapahtumastrategialle ja sekä henkilöille tapahtumien kulisseissa. Sarjoja uusitaan aika ajoin vastaamaan tapahtuma-alan kehitystä. Sarjat on valittu yhdessä tapahtumateollisuuden tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Sarjoja on yhteensä 13. Kaikille avoimia sarjoja on 11. Niihin osallistutaan ilmoittamalla oma kilpailutyö mukaan tällä sivustolla avautuvalla lomakkeella. Lisäksi on kaksi yleisösarjaa, joissa yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan valmiista ehdokaslistasta.

Evento Awardsin vuoden 2025 sarjat vahvistetaan myöhemmin. Alla vuoden 2024 sarjat.

Kilpailusarjat

 1. Tapahtumat osana strategiaa
 2. Promootio/lanseeraus
 3. Yritystapahtuma, maksullinen
 4. Yritystapahtuma, maksuton
 5. Kuluttajatapahtuma, maksullinen
 6. Kuluttajatapahtuma, maksuton
 7. Henkilöstötapahtuma
 8. Hybriditapahtuma/virtuaalitapahtuma
 9. Visuaalinen toteutus
 10. Hyväntekeväisyys / yhteiskunnallinen tapahtuma
 11. Tapahtumapaikka
 12. Juontaja/moderaattori (yleisösarja)
 13. Kulissien virtuoosi (yleisösarja)

Tapahtumat osana strategiaa

Onnistuneet tapahtumat ovat parhaimmillaan elämyksellisiä ja innostavia mutta ennen kaikkea tärkeä osa laajempaa markkinointitoimenpiteiden kokonaisuutta. Tapahtumien avulla vahvistetaan yrityksen brändimielikuvaa sekä tavoitetaan ja sitoutetaan tärkeitä kohderyhmiä. Suunnitelmallisella tekemisellä tuotetaan paras tulos yritykselle, jolla tapahtumat ovat osana markkinointistrategiaa.

Kriteerinä tässä sarjassa menestymiselle on yrityksen suunnitelmallinen tapahtumastrategia ja sen toteutuminen. Vastuullisuuden osoittaminen on arvostelukriteerinä kaikissa sarjoissa.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Asiakasyritys, jonka strategiassa tapahtumilla on olennainen rooli tavoitteiden saavuttamisessa ja haluttujen kohderyhmien tavoittamisessa ja sitouttamisessa. Ilmoittautumisen voi tehdä asiakasyritys itse tai tapahtumakumppani. 

Ilmoita kilpailutyö

Promootio/lanseeraus

Onnistunut promootio tai lanseeraus lisää tuotteen tai palvelun tunnettuutta tai myyntiä valitussa kohderyhmässä todistettavin tuloksin. Promootio tai lanseeraus voi olla suurelle yleisölle avoin tai tarkalle kutsuvierasjoukolle suunnattu, tiukan asiallinen tai rennon viihteellinen ja elämyksellinen kokonaisuus.

Onnistumisen kriteerinä on osoittaa promootion tai lanseerauksen suosio, kuten myynti, ansaitun median ja somenäkyvyyden määrä tai muut vastaavat näytöt sekä vaikuttava toteutus.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Tuotteen tai palvelun näyttävä promootio tai lanseeraus, jossa on hyödynnetty monipuolisesti markkinoinnin kanavia ja mahdollisuuksia, etenkin tapahtumamarkkinointia.

Ilmoita kilpailutyö

Yritystapahtuma, maksullinen

Yritystapahtuma on suunnattu tietylle kutsuvieras- tai osallistujajoukolle – yrityksen asiakkaille, sidosryhmille tai kumppaneille. Yritystapahtumien kenttä on laaja. Menestyäkseen tässä sarjassa tapahtuman tulee olla hyvin suunniteltu ja toteutettu kohderyhmälle ominaisella ja houkuttelevalla tavalla. Onnistunut tapahtuma on vuorovaikutteinen ja erottuu edukseen tapahtumien massasta niin kiinnostavuudeltaan kuin vaikuttavuudeltaan.

Kriteereinä ovat tapahtuman tuloksellisuus eri mittareilla. Niihin voi lukeutua vaikkapa osallistujapalautteiden laatu, myynti tai muu tuotto investoinnille. Muita kriteereitä ovat tapahtuman innovatiivisuus, vuorovaikutteisuus, visuaalisuus sekä vastuullisuus.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Osallistujille maksulliset yritystapahtumat, kuten asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet, seminaarit, koulutustapahtumat, yritysfoorumit, ammattimessut ja erilaiset gaalat.

Ilmoita kilpailutyö

Yritystapahtuma, maksuton

Maksuton yritystapahtuma on tietylle kohderyhmälle suunniteltu ja heidän tarpeitaan vastaava tapahtuma, joka on laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu sekä muista tapahtumista edukseen erottuva.

Kriteereinä tässä sarjassa menestymiselle ovat tapahtuman tuloksellisuus eri mittarein. Niihin voi lukeutua vaikkapa osallistujapalautteiden laatu, myynti tai muu tuotto investoinnille. Muita kriteereitä ovat tapahtuman innovatiivisuus, vuorovaikutteisuus, visuaalisuus sekä vastuullisuus.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Osallistujille maksuttomat asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet, seminaarit, koulutustapahtumat, yritysfoorumit, ammattimessut ja erilaiset maksuttomat gaalat.

Ilmoita kilpailutyö

Kuluttajatapahtuma, maksullinen

Maksullisen kuluttajatapahtuman sarjassa kilpailevat elämyksiä kuluttajille tarjoavat tapahtumat laidasta laitaan. Onnistunut kuluttajatapahtuma voi olla kaikkien tuntema tai uusi tulokas, joka on löytänyt paikkansa osallistujien kalenterista ja lompakosta.

Kilpailutyössä on hyvä perustella, miksi tapahtuma saa osallistujat liikkeelle ja kaivamaan kuvetta. Mikä saa tapahtuman erottumaan ajanvietteiden laajasta massasta? Mitä tapahtuma tarjoaa, jotta ihmiset haluavat osallistua uudelleen ja uudelleen?

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat, messut, lastentapahtumat, museoiden ja vaikkapa huvipuistojen tapahtumaviikot sekä muut elämykselliset, maksulliset kuluttajatapahtumat.

Ilmoita kilpailutyö

Kuluttajatapahtuma, maksuton

Kuinka kuluttaja hurmataan? Hyvä kuluttajatapahtuma voi olla suuri tai pieni. Se voi olla seminaari, koulutus, paneeli, messutapahtuma, ilmaiskonsertti, festivaali tai mikä tahansa muu ilmainen kansantapahtuma.

Erinomainen maksuton kuluttajatapahtuma saa ihmiset liikkeelle ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se saa kävijät levittämään sanaa omissa verkostoissaan ja median kiinnostumaan tapahtumasta.

Onnistuneen tapahtuman tärkeänä kriteerinä on osoittaa tapahtuman suosio, kuten kävijämäärä, myynti, asiakastyytyväisyys, ansaitun median ja somenäkyvyyden määrä tai muut vastaavat näytöt onnistumisesta.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Kaupunkien tapahtumat, kyläjuhlat sekä yritysten ja organisaatioiden tapahtumat ja tempaukset, joihin osallistuminen on kuluttajille maksuton.

Ilmoita kilpailutyö

Henkilöstötapahtuma

Henkilöstölle suunnatun tapahtuman tarkoitus voi olla esimerkiksi ideoiminen, innostaminen, sitouttaminen, palkitseminen, myönteisen ilmapiirin rakentaminen tai työhyvinvoinnin lisääminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen.

Hyvä henkilöstötapahtuma vahvistaa henkilöstön sitoutumista yritykseen ja lisää työtyytyväisyyttä. Tehokkaan viestinnän tukemana henkilöstötapahtuma voi vahvistaa yrityksen työnantajaimagoa sisäisesti ja ulkoisesti.

Tämän sarjan arvostelukriteereitä ovat laadulliset mittarit, kuten henkilöstötutkimus, muu osallistujien tyytyväisyys, henkilöstötutkimus, innovatiivinen ja osallistava toteutus sekä vastuullisuus tapahtumajärjestelyissä.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Yritysten kickoffit, kesäpäivät, pikkujoulut, koulutuspäivät, strategian jalkautus, vuosijuhlat ja muut vastaavat eri organisaatioiden ja yritysten sisäiset tapahtumat.

Ilmoita kilpailutyö

Hybriditapahtuma/virtuaalitapahtuma

Hybriditapahtumat ja virtuaalitoteutukset ovat osa tapahtumateollisuuden tulevaisuutta. Puhtaasti virtuaaliselle toteutukselle on aikansa ja paikkansa, kun kilpaillaan ihmisten ajasta. Hybriditapahtumassa osa kävijöistä osallistuu tapahtumaan paikan päällä ja osa etänä.

Tässä sarjassa menestyvät tapahtumat, jotka pystyvät houkuttelemaan ihmiset tapahtumaan virtuaalisesti. Onnistunut tapatuma on sisällöltään kiinnostava ja tekniseltä toteutukseltaan saumaton. Erinomaisten teknisten ratkaisujen ja alustojen tukemana osallistujakokemus on tempaava ja vaikuttava. Virtuaalinen elämys saa tapahtumakävijän pysymään ruudun äärellä pitkään.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Täysin virtuaalisesti toteutetut tai hybriditapahtumat, joissa osallistujia on läsnä ja etänä. Sarjaan voi osallistua minkä tahansa muun sarjan tapahtumalla (yritys-, kuluttaja- tai henkilöstötapahtuma, promootio/lanseeraus).

Ilmoita kilpailutyö

Visuaalinen toteutus

Vahva visuaalinen toteutus hurmaa katsojan, se on elämys isolla E:llä. Visuaalinen toteutus luo tunnelman ja viihdyttää. Se jättää osallistujalle muistijäljen ja positiivisen kokemuksen tapahtumasta. Onnistunut visuaalinen toteutus ilmentää brändiä. Se voi olla valoshow, lavatoteutus, tekninen innovaatio tai vaikkapa somistus, joka välittää tehokkaasti tapahtumaan liittyvää oleellista informaatiota osallistujille.

Sarjan arviointikriteereitä ovat näyttävyys, graafisen ilmeen yhteneväisyys, innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus, toiminnallisuus sekä visuaalisuuden linkki tapahtuman muuhun kokonaisuuteen.

Ehdotuksia sarjaan voivat jättää tapahtumatoimistot, mainostoimistot, tapahtumien tilaajat, tekniset toteuttajat, visuaaliset suunnittelijat sekä muut tapahtumiin visuaalisia elementtejä toteuttaneet.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Kokonaisen tapahtuman ilme, yksittäinen visuaalinen show tai muu visuaalinen toteutus tai tekninen innovaatio tapahtumassa. Sarjaan voi osallistua minkä tahansa muun sarjan tapahtumalla (yritys-, kuluttaja- tai henkilöstötapahtuma, promootio/lanseeraus).

Ilmoita kilpailutyö

Hyväntekeväisyys / yhteiskunnallinen tapahtuma

Hyvää voi tehdä monella tavalla. Tähän sarjaan sopivat työt ovat hyväntekeväisyyteen keskittyviä tapahtumia tai yhteiskunnallisesti muuta merkittävää hyvää edistäviä tapahtumia. Ne voivat olla organisaatioiden tai yritysten omia tapahtumia tai yksittäisiä toteutuksia, joilla on osallistuttu yleiseen tapahtumaan.

Tapahtuman tavoitteena voi olla kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen. Tapahtuman avulla voidaan myös edistää muita yhteiskunnallisesti tärkeitä arvoja ja tekoja.

Arviointikriteereissä painotetaan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tapahtuman toteutuksen sosiaalista, ekologista ja taloudellista vastuullisuutta.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Tapahtuma tai tempaus, jonka tavoitteena on hyväntekeväisyys tai yhteiskunnallinen teko. Moni julkisen tahon, yrityksen tai kolmannen sektorin toimijan toteuttama hanke tapahtumineen sopii tähän sarjaan.

Ilmoita kilpailutyö

Tapahtumapaikka

Hyvä tapahtumapaikka luo siellä järjestettävälle tilaisuudelle juuri oikeanlaiset puitteet. Tapahtumapaikka voi olla kokonainen rakennus, kulttuurikohde, laiva, yksittäinen sali tai vaikkapa sisäpiha. Kyseessä voi olla pelkkä tila tai täyden palvelun tapahtumapaikka koosta riippumatta. 

Parhaan tapahtumapaikan valinnassa ykköskriteerinä on tilaa käyttäneiden asiakkaiden palaute.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Suuret tapahtumapaikat messuhalleista areenoihin, stadioneihin ja muihin vastaaviin laajan skaalan tiloihin. Ulkoilmatapahtumatilat koosta riippumatta. Pienemmät ja intiimimmät tapahtumapaikat konserttisaleista leffateattereihin, ravintoloihin ja hotelleihin.

Ilmoita kilpailutyö

Juontaja/moderaattori (yleisösarja)

Erilaisten tapahtumien onnistumiselle keskeistä on vahva, valovoimainen, sanavalmis ja asiantunteva juontaja tai moderaattori. Hän luo ja ylläpitää tapahtuman dynamiikkaa, pitää yleisön huomion otteessa ja varmistaa, että tapahtuman ydinviesti välittyy selkeästi ja vaikuttavasti.

Puhuja tai moderaattori toimii myös taustalla varmistaen tapahtuman sujuvan etenemisen ja osallistujien viihtyvyyden. Parhaimmillaan hän jakaa osaamistaan myös käsikirjoitusvaiheessa ja osaa nostaa kiinnostavimpia näkökulmia ansaitsemaansa huomioon.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Tässä sarjassa yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan MySpeakearin valmiista ehdokaslistasta.

Kulissien virtuoosi (yleisösarja)

Onnistuneen tapahtuman taustalla työskentelee monia ammattilaisia, joiden tekemistä ei välttämättä edes huomaa, kun homma rullaa kuin rasvattu. Tällä sarjalla haluamme kunnioittaa kulissien virtuooseja, jotka käsi pulssilla pitävät langat näpeissään ja varmistavat tapahtuman tavoitteiden täyttymisen ja tyytyväiset osallistujat.

Kulissien virtuoosi voi työskennellä esimerkiksi tapahtumatoimistossa, ohjelmatoimistossa, yritysten sisäisessä tapahtumaorganisaatiossa tai teknisessä tuotannossa. Hän voi olla yrittäjä tai toimia henkilöstövuokrauksen kautta. Erityisosaaminen voi olla niin tuotanto, tekninen toteutus kuin poikkeuksellisen lahjakas roudaaminen – mikä vain elintärkeä tapahtumateollisuuden tehtävä.

ILMOITA TÄHÄN SARJAAN: Tässä sarjassa yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan Tapahtumateollisuus ry:n ehdokaslistasta.

Aiempien Evento Awardsien voittajat löydät täältä.

Jaa tämä artikkeli

Juhla >

TILAA LEHTI

Evento
Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

Tilaa Evento
Aromi
Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

Tilaa Aromi
Shaker
Ideoita ja tarinoita tiskin takaa anniskelualan ammattilaisille.

Tilaa Shaker