Tapahtuma-ala

Kysely: Tapahtumateollisuuden haasteina ovat kustannusten nousu ja työvoiman saatavuus

Tapahtumateollisuus ry toteutti helmikuussa 2023 jäsenyrityksillään kyselyn, jossa kysyttiin näiden liiketaloudellisesta tilanteesta. Kyselyyn vastasi 20 jäsenyritystä.

Keskeisin haaste ja kasvun este on kustannusten nousu, ei pelkästään energian osalta vaan yleisesti.

Toinen suuri haaste on työvoiman saatavuus. Neljännes vastaajista piti kaluston ja palveluiden saatavuutta isona haasteena. Neljännes piti energian korkeaa hintaa isona haasteena.

Yritysten näkymät tulevaan eivät olleet enää täysin sumuiset, mutta yksikään vastaajista ei pitänyt toimintaympäristöä ennustettavana.

Tapahtumateollisuus ry esittää tapahtuma-alalle kasvusopimusta, jossa etsitään yhdessä toimialan edustajien ja julkisen sektorin kanssa vuoropuhelussa ratkaisuja toimialan kasvun vauhdittamiseksi ja toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Vastaajien omien arvioiden mukaan 45 prosenttia vastaajista sanoo myynnin nousseen vähintään koronaa edeltäneelle tasolle. Vastaavasti 35 prosenttia sanoi myynnin elpyneen korona-ajasta, mutta jäävän yhä alle koronaa edeltävän ajan tason. 20 prosenttia vastaajista sanoi myynnin olevan selvästi koronaa edeltävää aikaa matalammalla tasolla. 75 prosenttia ennakoi vuodesta 2022 tulokseltaan voitollista ja vastaavasti 25 prosenttia arvioi mennen vuoden tuloksen olevan tappiollinen.

LUE MYÖS: Tapahtumateollisuuden uusi pomo Sami Kerman: Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento