Tapahtumateollisuus

Tapahtumateollisuus ry: Tapahtumamarkkina käynnistyi vauhdilla

Tapahtumamarkkinan vauhdikas palautuminen on jatkunut läpi kesän, ja myös vuoden loppupuoliskon ennakoidaan jatkuvan tapahtumien suuren tarjonnan merkeissä. Tapahtumateollisuuden kesäkuussa toteuttaman jäsenkyselyn tulosten mukaan toimialan näkymät ovat selkeästi vahvistuneet alkuvuoteen verrattuna. Kun helmikuun vastaavassa kyselyssä yrityksistä vain 38 prosenttia ilmoitti toimintaedellytysten olevan olemassa yli puoli vuotta eteenpäin, ilmoittaa nyt näin lähes 80 prosenttia yrityksistä. Myynti on kasvussa 83 prosentissa vastanneista yrityksistä, ja 44 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että myyntiä on enemmän kuin ennen koronaepidemian alkua. Samaan aikaan yrityksiä haastavat kuitenkin sekä kustannusten nousu (78 %) että työvoimapula (56 %), jotka molemmat heikentävät liiketoiminnan kannattavuutta.

Myös toimintaympäristön ennustettavuus on palautumassa entisestä. Vastanneista yrityksistä 50 prosenttia ilmoitti, että toimintaympäristössä on haasteita, mutta liiketoimintaa voidaan suunnitella melko hyvin eteenpäin. 44 prosenttia yrityksistä puolestaan ilmoitti, että toimintaympäristön ennustettavuus on edelleen heikkoa ja suunnittelu on mahdollista vain lyhyellä aikajänteellä.

Tapahtumateollisuus ry ennakoi jo viime huhtikuussa suuriakin haasteita työvoiman, kaluston ja varaosien saatavuuden kanssa. Paikallisen markkinan lisäksi saatavuuteen vaikuttaa koko Euroopassa nopeasti avautunut markkina sekä Ukrainan sodan vaikutukset. Tapahtumateollisuus on kehottanut jäsenistöään aktiiviseen vuoropuheluun, toimitusketjujen huolelliseen varmistamiseen sekä vastuulliseen toimintaan. Toimitusvarmuudesta, laadusta ja turvallisuudesta huolehtiminen on koko toimialan etu.

Työ toimialan tunnistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi jatkuu myös loppuvuonna

Tapahtumateollisuus ry:n käynnistämä työ koko tapahtumia valmistavan toimialan tunnistamiseksi jatkuu koronakriisin jälkeenkin. Loppuvuoden aikana selvitetään laajasti toimialan yritysten tunnistamista, liiketoimintamekanismeja, vaikuttavuutta sekä alan osaamisia ja koulutustarpeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut Tapahtumateollisuus ry:ltä selvityksen, jonka tavoitteena on laatia toimialan yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden tunnistamismenetelmät. Näin mahdollistetaan tapahtuma-alan alue- ja kansantaloudellisen merkityksen selvittäminen ja seuranta jatkossa. Lisäksi selvitetään tapahtuma-alan hahmottumista nykyisessä tilastointijärjestelmässä sekä alan merkityksiä ja vaikutusta erikokoisten kaupunkien elinvoimalle.

Messusäätiö on myöntänyt Tapahtumateollisuus ry:n koulutustyöryhmän hakemuksesta rahoituksen toimialan osaamistarvekartoitukselle. Kartoituksen tavoitteena on selvittää, millaisia osaamistarpeita alan yrityksissä on nyt ja tulevaisuudessa ja kuinka koulutuksen tarjoajat pystyvät vastaamaan näihin tarpeisiin. Kartoituksen tavoitteena on tuottaa johtopäätökset siitä, millaista koulutusta alalle tulisi jatkossa kehittää ja tarjota. Molemmat selvitykset toteutetaan tulevan syksyn aikana ja tuloksia julkistetaan vuoden lopulla.

LUE MYÖS: Pääkirjoitus: Pelkkä kiitos ei riitä – tapahtuma-alalla on painettu kahta kovemmin


Yhteystiedot

www.tapahtumateollisuus.fi

Liity jäseneksi!

Jäsenenämme olet mukana vahvistamassa tapahtumaelinkeinon yhteistä ääntä ja pääset osaksi alan vaikuttavaa verkostoa.


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento