Tuotekehitys

Kolme viisautta tuotekehityksestä – keittiömestarien yhdistys järjesti koulutuksen

Etelä-Suomen keittiömestariyhdistyksessä (ESKY) syntyi jäsenkyselyn perusteella idea alan tuotekehityskoulutuksen järjestämiseksi. Tässä jutussa kolme koulutukseen osallistunutta kertoo kokemuksiaan.

”Keittiömestarin ammatti on sellainen, josta ei ehkä kehitytä kovinkaan helposti ylöspäin, mutta työelämässä voi kehittää ja kehittyä horisontaalisesti. Tuotekehitys on osa-alue, joka monia kiinnostaa. Koulutus kehittää koko alaa ja tuo kehittämisosaamista piisiin”, Etelä-Suomen keittiömestariyhdistyksen sihteeri Aija Laaksonen kertoo.

Yhdistys järjesti koulutuksen ottamalla yhteyttä Taitotaloon. Jokaisen opiskelijan kanssa sovittiin oma kehityskohde.

”Tämä on ollut mielenkiintoinen kenttä, lähtien kahvilakonseptista siihen miten hotelliketjuun saadaan järjestettyä aamupala. Tai miten sairaaloihin saadaan ruoat kuljetettua uudella tavalla ja miten jäätelötehtaan tuotekehitysprosessin pitäisi mennä, miten se kuvataan niin että muutkin ymmärtävät. Miten työpaikkaruokailussa saadaan 24/7-piste aikaiseksi. Aiheet olivat laidasta laitaan”, Taitotalon koulutusasiantuntija Kimmo Viitanen kertoo.

Seuraavia koulutuksia on luvassa myöhemmin.

Joonas Paananen, Hiisi Tap Room & Bottleshop

”Epäonnistumista ei kannata pelätä ja suunnitelmiin kannattaa jättää sopivasti liikkumisen varaa”, Joonas Paananen neuvoo. KUVA Markus Lehto

Joonas Paananen työskentelee Hiisi Tap Room & Bottleshopin keittiöpäällikkönä Jyväskylässä.

”Tuotekehitys on kiinnostanut aiheena minua aina. Kun tuli mahdollisuus osallistua tähän koulutukseen, en miettinyt hetkeäkään.”

Projektin aihe oli Hiisi Tap Roomin toiminnan laajennus, joka piti sisällään tulevan kabinetin rakentamisen ja bottleshopin laajennuksen.

”Tähän liittyen huomioin myös tarvittavat remontit kuten muun muassa ilmastoinnin, kabinetin rakentamisen ja budjetoinnin. Lopullinen tulos on vielä tulevaisuudessa, mutta olemme edenneet aikataulussa ja suunnitelluissa vaiheissa.”

”Koulutus tukee nykyistä osaamista jokapäiväisessä arjessa ja on avartanut kykyä katsoa kokonaisuuksia boksin ulkopuolelta.”

Koulutuksen aikana yksityiskohtiin joutui Paanasen mukaan perehtymään aivan eri tavalla kuin aikaisemmin ja katsomaan ajatuksia paperilla boksin ulkopuolelta.

”Tämä opetti aivan älyttömästi laajentamaan ajatusmaailmaa yksityiskohtien katsomiseen toisesta ja etenkin asiakkaan suunnasta.”

”Ala kehittyy todella nopeasti jokaisella sektorilla ja maailmantilanne tuo varmasti lisää muutoksia ja haasteita.”

”Kaikki työkalut mitkä laajentavat ajatusmaailmaa ja näkökulmia, ja lisävät kokonaiskuvan näkemystä ovat tarpeen.”

Anna-Mari Malkamäki, Leijona Catering

Anna-Mari Malkamäki aloitti uuden työn Leijona Cateringin palveluksessa kesäkuun alussa ja koulutuksesta saadut opit ovat jo käytössä. ”Tutkinnon seuraava osuus alkaa syksyllä, joten opiskelut jatkuvat pian. On ollut upeaa nähdä, miten työnantajat tukevat työntekijöiden opiskelua ja kehittymistä”. KUVA Anna-Mari Malkamäen arkisto

Anna-Mari Malkamäki on työskennellyt aikaisemmin kokkina ja keittiömestarina, ja siirtynyt viime vuosien aikana ruokatuotekehittäjän tehtäviin. Hän työskentelee nyt tuotekehittäjänä Leijona Cateringin palveluksessa.

”Olen luontainen kehittäjä ja kehittyjä, ja etsin uusia opiskelumahdollisuuksia tämän tästä. Tuotekehityksen erikoisammattitutkinto vaikutti mielenkiintoiselta ja sopi täydellisesti tähän ajankohtaan. Työkokemuksen kautta oppiminen on ollut opettavaista, mutta kaipasin lisää oppeja työkokemukseni tueksi, jota tutkinto antaa. Lisäksi kurssilla on mahtava joukko muita tekijöitä, joten verkostoituminen tulee kurssilla opiskelun kaupan päälle.”

Malkamäen aihe koulutuksessa oli ketterä kehittäminen. 

”Tein näyttötyöni edellisen työnantajani HKScanin Tuotekehitysosastolla. Suunnittelin yhteistyöasiakkaalle nopealla aikataululla ruokatuotteen. Työ piti sisällään tuotteen kehityskaaren suunnittelusta valmistusprosessiin ja tuotteen pakkaamiseen asti. Tuote onnistui hyvin ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen.”

HKScanilla koulutukseen ja näyttötyöhön suhtauduttiin Malkamäen mukaan upeasti. 

”Olen kiitollinen luottamuksesta, että tämä kyseinen kokonaisuus annettiin minulle hoidettavaksi. Yhdessä sidosryhmien kanssa saatiin herkullinen ja laadukas tuote aikaiseksi!”

Hän sanoo olevansa työssään vahva tiimiläinen ja nauttivansa yhteistyöstä.

”Tuotekehitystyön aikana korostui yhteistyön merkitys entisestään. Se, miten hedelmällistä yhteistyö voi olla, ja miten haastavaksi se tekee työn, jos sitä ei ole.”

”Suunnittelu- ja kehitystyö vaatii luovuutta ja järjestelmällisyyttä. Tämän balanssin löytämiseen auttaa hyvä pohjatyö ja aikataulutus.”

Ala kehittyy Malkamäen mukaan myös luonnostaan, ihmisten käyttäytymisen ja tarpeiden voimalla.

”Pandemian aiheuttamat koettelemukset ovat vaikuttaneet varmasti odottamattomalla tavalla kaikkiin aloihin. Tämä on nostanut esiin entisestään kehitystyön tärkeyden.”

Tehkää yhteistyötä, siinä on voimaa, se on inspiroivaa ja uskomaton voimavara.

”Kokemuksellakin voi päästä jo pitkälle, mutta kouluttautuminen ja uuden oppiminen auttaa ja antaa lisää työkaluja työhön ja omaan kehittymiseen.”

Marko Sukander, Kolmen kaverin jäätelö

”Innostus alaan ja tekemiseen pitää ajatuksen kirkkaana. Koulutuksilla saa käyttöön työkaluja ja oppii hyödyntämään niitä tehokkaasti päivittäin. Tullessaan ne tuovat tehokkuuden sekä järjestelmällisyyden projekteihin”, Kolmen kaverin jäätelön Marko Sukander sanoo. KUVA Marko Sukanderin arkisto

Marko Sukander työskentelee Kolmen kaverin jäätelöllä tuotekehittelijänä. Työkokemusta on 1990-luvun alusta lähtien kokkina ja keittiöpäällikkönä.

Koulutukseen liittyvä Kolmen kaverin jäätelöprojekti oli käydä läpi ja kuvata Kolmen kaverin jäätelön tuotekehitysprosessi. Työnantajalla oli Markon mukaan erittäin positiivinen ja kannustava suhtautuminen lisäkouluttamiseen. 

”Prosessi toteutui todentamalla omaa tekemistä projektin eri vaiheissa. Lopputulos oli silmiä avaava, kun huomasin kuinka paljon ja mitä kaikkea yhteen uutuusjaksoon kuuluu. Sain tarvitsemiani tietoja ja ohjausta, joka auttoi minua eteenpäin projektissani.”

”Oivalsin sen, ettei tuotekehitys ole vain mekaanista testailua ja reseptiikan laatimista ja asioiden poissulkemista, vaan pitää sisällään paljon enemmän. Elintarvikelainsäädäntöä, nimisuojauksia, paljon sellaista tietoa, joita ei ollut tullut aikaisemmin ehkä niin tarkkaan mietittyä.”

”Tulen käyttämään oppimiani asioita päivittäin työssäni ja saamani työkalut tukevat tekemääni työtä.”

”Mitään ei voi tyrmätä heti kättelyssä. Jostakin voi tulla ajatuksen alku tulevaisuudessa, vaikka se tässä ajassa saattaisi kuulostaa villiltä. Kulje mieli avoinna ja korvat höröllä. Verkostoidu tehokkaasti yhteistyökumppaneiden kanssa, sillä heillä on arvokasta tietotaitoa.” 


Koulutus on avoin kaikille alan ammattilaisille

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ”Proaktiivisen kehittämisen” osuuteen osallistui kevään aikana 26 osanottajaa. Koulutuksen toteutti Taitotalo Oy.

Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Proaktiivisen kehittämisen jälkeen halukkaat voivat jatkaa valinnaisten osien suorittamisella syksyllä.

”Valinnaisista osista saa erityistä osaamista brändin rakentamisesta, innovaattorin toiminnasta, palvelumuotoilusta ja tuotteistamisesta”, koulutusasiantuntija Kimmo Viitanen kertoo.


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi