Työhyvinvointi

Perheellisiä ei saa suosia – suunnittele työpaikan lomalistat reilusti ja läpinäkyvästi, neuvoo Tuija Vuorinen

Lomat on suunniteltava reilusti, jotta jokaisella on mahdollisuus palata töihin levänneenä, neuvoo Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita. 

Omassa työssään Vuorinen joutuu jatkuvasti pohtimaan keinoja, joilla työn tehokkuutta voidaan parantaa ja kuormittavuutta vähentää. Suurina linjoina hän nostaa esiin henkilöstön oikeudenmukaisen kohtelun ja riittävän vapaa-ajan.

”Jos ei ole aivan pakko, työasioita ei koskaan viestitä vapaa-ajalla. Päivystystyön tulee olla vapaaehtoista ja mieluiten kiertävää – ja siitä on maksettava asianmukainen korvaus. Pelisäännöt kuntoon”, hän peräänkuuluttaa.

Sama vaatimus oikeudenmukaisuudesta pätee myös vuosilomiin. Suosituimmat loma-ajat eivät saa olla vain perheellisten yksinoikeus.

”Lomalistojen laadinnassa kannustan läpinäkyvyyteen, koska vain harvoin kaikkien toiveet voidaan toteuttaa. Reilu lomasuunnittelu huomioi kaikki muuttuvat tekijät ja mahdolliset varahenkilöt. Se antaa hyvät lähtökohdat työstä irtautumiseen ja rauhoittaa työhön paluuta.”

Hyvä suunnittelu on Vuorisen mukaan ylipäätään toimivan arjen lähtökohta. Kun perusta on kunnossa, yllättäviin tilanteisiin on helpompi varautua, eivätkä ne aiheuta kohtuutonta kuormitusta.

”Suunnittelu vähentää stressiä.”

”Tehtävien ja vastuiden on oltava selkeitä ja kaikkien tiedossa. Näin työntekijöille syntyy tunne, että he hallitsevat oman työnsä ja selviävät siitä.”

Delegointi on taitolaji

Vuorinen pyrkii luomaan työyhteisöön tasapainoa ja hyvää oloa, joka kantaa kotoa työpaikalle ja työpaikalta kotiin. Tavoitteen kannalta ensiarvoisen tärkeitä ovat ammattitaitoiset ja helposti lähestyttävät esihenkilöt, jotka rakentavat tiimeihin luottamuksen ilmapiirin. Vastaavasti työnantajan velvollisuuksiin kuuluu hioa prosessit ja toimintamallit sellaisiksi, että työntekijöillä on edellytykset onnistua työssään ja työn tekemiseen on riittävät resurssit.

Vastuun jakaminen on tiimiorganisaatiossa tehokas keino vähentää työn kuormittavuutta ja tehostaa palautumista. Delegointi on taitolaji.

”Esihenkilöiden kannattaa luottaa tiimiläisiinsä ja jakaa vastuuta. Jokaisella työpaikalla tulee väistämättä eteen yllättäviä poissaoloja. Niihin voi varautua pohtimalla etukäteen, kuka perehdyttää vuokratyöntekijät talon tavoille.”

Vuorinen painottaa myös yrityksen talousjohtamisen ja tunnuslukujen avaamista organisaation eri tasoille.

”Henkilöstölle kannattaa kertoa, miten yrityksellä menee. Kun kaikki ymmärtävät, mihin liiketoiminta perustuu, alkavat he itsekin ideoida työn sujuvuutta. Oivalluttavaa voi olla myös se, että omilla valinnoilla on aidosti merkitystä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Koen suurta iloa, jos huomaan, että henkilöstömme on hyvällä tavalla anturit ylhäällä ja ratkaisee oma-aloitteisesti arjen haasteita.”

LUE MYÖS: Työhyvinvointi vaatii kahviloidenkin pomoilta enemmän kuin ennen – ”Asiakkaat huomaavat hyvän fiiliksen, sitoutuvat ja palaavat”


Tuija Vuorinen

Johtaja, Kajaanin Mamselli

Mottosi tiiminvetäjänä?

Tee parhaasi, mutta ole armollinen itsellesi. Aina olosuhteet ja resurssit eivät mahdollista nappisuoritusta, joten on osattava hyväksyä myös ”puolivillainen”.

Miten työnantajasi tukee omaa työhyvinvointiasi?

Kajaanin kaupungilla on erittäin hyvät työkalut ja toimintaohjeet, joiden avulla työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi voidaan turvata.

Paras vastapaino työlle?

Liikunta, luonto ja läheiset.


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi