Vastuullisuus

Kuinka viestit vastuullisuudesta asiakkaalle? Vihreä merkki kiinnittää huomion ruokalistassa

Ravintolassa
Vastuullisuuden kannattaa antaa näkyä ruokalistassa. KUVA iStock

Kuinka vastuullisuudesta kannattaa asiakkaille viestiä? Ilmeisin ja tärkein tapa on tehdä vastuullista ruokaa ja kertoa se asiakkaalle. Se, mitä asia­kas lautasellaan näkee ja maistaa, jättää vahvimman muistijäljen.

Viesti näin vastuullisuudesta

Maku edellä

Ravintolasta haetaan elämyksiä, ei saarnaamista. Vastuullisuuden merkitys raaka-aineen laatuun ja makuun voi vedota sellaiseenkin asiakkaaseen, joka ei ole kiinnostunut vastuullisuusseikoista muuten.

Ymmärrettäviä lukuja

Hiilidioksidipäästöjen ymmärtäminen on maallikolle hankalaa. Etsi helppoja ja ymmärrettäviä vertailulukuja.

Strategia, jossa pysytään

Mieti, haluatko viestiä hiilijalanjäljestä, lähituotannosta tai luomusta. Kaikkia termejä ei kannata sotkea yhteen, koska niin viesti vain hämärtyy. Itse vastuullisuus-sanaa ei kuluttajaviestinnässä kannata käyttää sen monimerkityksisyyden takia.

Kilpailuvaltti

Vastuullisuustietoisuus lisääntyy koko ajan, ja vastuulliset tuotevalinnat voivat olla elämyksen ohelle asiakkaalle syy tulla uudestaan, joten kannattaa hyödyntää vastuullisuusteot myös kilpailutekijänä.

Vihreä merkki kiinnittää huomion ruokalistassa

Ravintoloiden vastuullisuudesta on puhuttu jo iät ja ajat. Varsinkin nuoremmille vastuulliset arvot ja valinnat vaikuttavat enenevässä määrin arjen tekemiseen. Näin myös ravintoloiden kohdalla: mitä nuorempi asiakas, sen vahvemmin ilmasto- ja vastuullisuusarvot näyttelevät roolia ravintolan tai siellä nautitun annoksen valinnassa.

Koska juuri tämä asiakasryhmä käy ravintolassa eniten, vastuullisuusteoilla voi saada kaupallista kilpailuetua ja sitä kautta taloudellista hyötyä.

Ilmastokampanja tarjoaa ravintoloiden käyttöön haarukkamerkin ilmastoystävällisten annosten näkyväksi tekemiseen. Kampanja ohjaa näin kuluttajaa tunnistamaan ravintolan ruokalistalta ilmastoystävälliset annokset. Tavoitteena on auttaa ravintoloita korttelikuppilasta työmaaruokalaan hiilijalanjäljen pienentämisessä ja siitä viestimisessä.

Pizzeria Via Tribunalissa aloitettiin vastuullisuusarvoista viestiminen ruokalistan avulla. Kampanjan myötä Via Tribunalissa merkitään ravintolan ilmastoystävälliset annokset Vegan-merkillä.

Teksti jatkuu kuvien jälkeen.

Ruokalistassa Ilmastokampanjan tarjoama haarukkamerkki kertoo menun ilmastoystävälliset annokset. Via Tribunalin kaksi ilmastoystävällisintä annosta tunnistaa vihreästä merkistä.
Vihreä merkki kiinnittää huomion ruokalistassa. KUVA Via Tribunali

Ilmastotavoite vaatii kaikkien panosta

Vastuullisuus on ollut Via Tribunalille tärkeää jo kauan, mutta keinot sen toteuttamiseen ovat puuttuneet, kertoo Via Tribunalin toimitusjohtaja Sami Benamed. Mission Zero Foodprint -hankkeeseen osallistuminen toi ravintolalle konkreettista hyötyä.

”Halusimme käytännön vinkkejä siihen, miten pystymme vaikuttamaan ravintolassamme hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja hankkeeseen osallistuminen sai aikaan kokonaisen uuden ajatustavan. Ymmärsimme, miten vastuullisuuden täytyy olla osa kaikkea toimintaamme”, Benamed kertoo.

Kampanja on osa Laurea-ammattikorkeakoulun ja Forum Virium Helsingin Mission Zero Foodprint -yhteishanketta, joka saatiin päätökseen viime vuonna.

Hankkeen ratkaisuja on ollut pilotoimassa Via Tribunalin ohella iso joukko erilaisia ravintoloita, kuten BarLaurea, Café Tin Tin Tango, Dylan Corner, Kotipizza Group, Krapihovi, Mili’s Food & Café, Nokka ja Ravintola Roima.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaikkien ravintola-alan toimijoiden tulisi osallistua päästövähennystoimiin, jotta ilmastotavoitteeseen päästään, kehottaa Mission Zero Foodprint -hankkeen projektipäällikkö Mika Vitikka.

”Ravintola-alalla toimivien yritysten on usein vaikea navigoida erilaisten toimintatapojen viidakossa tietämättä, mitkä ilmastoteot ovat niitä, jotka oikeasti merkitsevät. Siksi MZF-hanke on nyt pyrkinyt tarjoamaan käytännön työkaluja haastavaan tilanteeseen.”

Työkaluja tarjoaa vastikään julkaistu maksuton Ravintolat hiilijalanjäljillä Mission Zero Foodprint -työkirja, joka antaa ravintoloille ja ravitsemispalveluille konkreettisia käytännön esimerkkejä jokapäiväiseen vastuulliseen ravintolatoimintaan.

Työkirja käsittelee muun muassa ruuan hiilijalanjälkeä, hävikkiä, energiatehokkuutta ja asiakasviestintää sekä esittelee, millaisilla toimintamalleilla ravintolat voivat ottaa askelia kohti hiilijalanjäljen pienentämistä. Työkirja muotoutui laajan alan asiantuntijajoukon yhteiskehittämisen tuloksena.

”Vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys kilpailukykytekijänä kasvaa koko ajan. Asiakkaat ovat valistuneempia, ja yhä useammin ravintolan valintaan vaikuttavat myös omat arvot”, Mika Vitikka kertoo.

Mission Zero Foodprint -hanke saatiin päätökseen viime vuonna, mutta jatko on jo suunnitteilla: Laurean, Savonian ja Jyväskylän ammattikorkea-koulujen yhteishanke Mission Positive Handprint (2021–2023). Uuden hankkeen tavoitteena on verkottaa ravintola-alan ammattilaisia, ja ytimessä on taas ilmasto.


Lue nyt!

Ravintolat hiilijalanjäljillä Mission Zero Foodprint -työkirja on ladattavissa ilmaiseksi theseus.fi-sivustolta. Työkirjasta julkaistaan myös englanninkielinen versio kevään 2022 aikana.


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi