Tapahtuma-ala

Näkökulma: Kasvua ja tukea – pari tapahtuma-alan kannalta merkittävää asiaa hallitusohjelmasta

Hallitus aikoo tehdä kulttuuripoliittisen selonteon, jonka ohessa laaditaan myös luovien alojen poikkihallinnollinen kasvustrategia. Molemmat ovat alan kannalta hyvin tärkeitä papereita.

Monet toiveet kokoontumislain päivittämisestä ja tapahtuma-alan koulutuksen kehittämisestä alkoholi- ja muun sääntelyn jouhevoittamiseen ja merkittävien venueiden rakentamiseen kannattaa saada sisään. Kirjaukset eivät itsessään ole vielä budjettipäätöksiä tai lainsäädäntöhankkeita, mutta kun kirjaukset ovat edellä mainituissa papereissa, on niiden edistäminen huomattavasti helpompaa. Selonteossa valtioneuvosto ottaa sinne kirjatut tavoitteet nimiinsä, joten selonteolla ja kasvustrategialla on iso merkitys.

Toisena isompana kokonaisuutena haluan nostaa hallitusohjelmasta esiin yrityksiin ja vientiin liittyvät kirjaukset. “Ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan”, “300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia puretaan”, “vahvistetaan palvelutalouden kasvuedellytyksiä ja monipuolistetaan viennin rakenteita” ja “hallitus vahvistaa matkailualan kasvun edellytyksiä”. Lisäksi “suomalaisen taiteen sekä luovien alojen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä parannetaan ja kulttuurialan roolia maakuvatyössä vahvistetaan. Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin”.

Nämä ovat hyviä kirjauksia, jotka antavat tapahtuma-alalle vaikuttamisen paikkoja. Osa edellä mainituista kirjauksista on selvästi eufemismeja, ja esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisen taustalla on luultavimmin olemassa konkreettisia poliittisia ehdotuksia. Vastaavasti palvelutalouden kasvuedellytysten vahvistaminen ei omaan korvaani tarkoita vielä mitään, vaan sille pitää ja voi luultavasti vielä luoda konkreettista sisältöä. Edunvalvontatyötä riittää siis tulevaisuudessakin, eikä hallitusohjelmakirjaustenkaan osalta voi jäädä vain tyytyväisenä odottelemaan, vaan kaikkinensa edunvalvontatyö on vasta alkanut.

LUE MYÖS: Tuleva hallitus nostamassa pääsylippujen alvia – Muusikkojen liitto on pettynyt


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento