Tapahtumateollisuus

Tapahtumateollisuus: Elämme vaikuttamistyön kulta-aikaa – näitä edistämme juuri nyt

Aina on hyvä hetki edunvalvonnalle. Nyt elämme hetkeä, jossa vaalit on juuri pidetty ja Suomeen ollaan muodostamassa uutta hallitusta sekä hallitusohjelmaa. On selvää, että moneen asiaan pystyy vaikuttamaan juuri nyt paremmin kuin monessa muussa hetkessä.

Puolueita ja ministeriöitä on lähestytty pitkin kevättä syksyllä päätetyillä hallitusohjelmatavoitteilla. Viemme määrätietoisesti eteenpäin kasvusopimusta, lainsäädännön uudistamista, ammattimaisen tapahtumajärjestämisen parempaa huomioimista sekä veroratkaisuja.

Kasvusopimuksen tilanne näyttää valoisalta, ja kaikki poliitikot ymmärtävät kyllä lainsäädännön uudistamiseen liittyen ilmaan nostamamme kysymykset ja niiden merkityksen. Monet lainsäädännön uudistukset ovat kuitenkin sellaisia, että ne edellyttävät ministeriöiden virkakunnalta paljon aikaa ja tupakkaa. Monesti ihan perusteltujakin lainsäädännön uudistustarpeita joudutaan aikatauluttamaan, koska ministeriöissä uudistetaan lainsäädäntöä niillä resursseilla, joita on. Kun tapahtuma-alan lainsäädäntö on kuin savolainen projekti – aloittamista vaille valmis  –  siihen pitäisi allokoida paljon ministeriöiden resursseja.

Veroratkaisujen osalta tilanne näyttää suoraan sanottuna valitettavasti siltä, että tavoitteita voi olla vaikeaa saavuttaa. Monien, erityisesti vaaleissa edustajamäärää kasvattaneiden puolueiden, keskuudessa yhtenä tulevan hallituskauden tärkeimpänä tavoitteena pidetään valtiontalouden tasapainottamista. Silloin sellaiset valtiontaloutta heikentävät toimet, jotka eivät osu menokehykseen, ovat korkean kynnyksen takana.

Näköpiirissä on kuitenkin, että joitain muita asioita saattaisi mennä eteenpäin paremmin, ja ne piristäisivät kysyntää. Herättelimme mediaa yhdessä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja ICT-alan edunvalvojan FiCOMin kanssa siitä, kuinka esittäviä taiteita palvelevassa toiminnassa sähkökulujen osuus liikevaihdosta on noin 12 prosenttia ja lämmityskulujen 11 prosenttia. Kyseinen sähkökulujen osuus on suurempi kuin millään muulla toimialalla Suomessa. Lisäksi haluamme edistää kulttuuri- ja virkistysedun tason nostamista. Nykyinen 400 euron kulttuuri- ja virkistysedun enimmäistaso, johon veroedun voi saada, on asetettu vuonna 2009. On helppo ymmärtää, ettei 400 euron ostovoima ole varsinkaan tällä inflaatiovauhdilla lainkaan sama kuin 14 vuotta sitten. Tason nostaminen on tuntunut joistain tavatuista tahoista luontevammalta tavalta tukea tapahtuma-alan kysyntää kuin ehdotettu kotitalousvähennyksen laajennus.

Näiden edellä mainittujen lisäksi on liuta erilaisia liikkuvia asioita, joihin tartutaan aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus tai tilanne sitä edellyttää. Tupakkatyöryhmän toimenpide-ehdotukset tulivat ulos vähän ennen vaaleja, järjestyksenvalvonnan koulutusta ja valvontaa ollaan mahdollisesti uudistamassa, ja elintarvikelain uudistamisen mukaisia muutoksia tehdään Ruokaviraston elintarvikehuoneistoja koskeviin ohjeisiin. Lisäksi Helsinki-halli pitäisi saada jonkinlaisella lainsäädännöllisellä luovuudella käyttöön, alan koulutuspolkuja pitää luoda ja vahvistaa, ja rahapelilainsäädäntö ja uhkapeleihin liittyvät sponsorointikuviot voivat mennä uusiksi ennemmin kuin myöhemmin. Tämän vuoksi ala tarvitsee vahvaa edunvalvontaa myös ja erityisesti nyt korona-ajan jälkeen.


Edistämme juuri nyt

Kasvusopimus

Kasvusopimukselle tuntuu olevan kysyntää. Sopimus ei edellytä juurikaan julkista rahaa, eikä se ole lainsäädäntöteknisesti kimurantti asia, joten sen etenemismahdollisuudet vaikuttavat tässä hetkessä hyviltä. Osaajien riittävyys, kustannuspaineet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet ovat kysymyksiä, jotka tunnustetaan tärkeiksi myös ministeriöissä. Kasvusopimus nähdään oikeana työkaluna, jolla kysymyksiin päästään hakemaan yhdessä toimivia ratkaisuja.

Lainsäädännön uudistamisen kysymykset

Pinnalla ovat tartuntatautilain tai kokoontumislain uudistaminen ja ylipäätään ammattimaisen tapahtumajärjestämisen parempi huomioiminen läpi koko Suomen lainsäädännön. Tapahtuma-alan lainsäädännöllinen uudistamistyö pitää nyt priorisoida ministeriössä korkealle, ja siihen tarvitaan laaja tuki, jotta tarvittavat resurssit löytyvät. Sitä laajaa tukea Tapahtumateollisuus ry on tietenkin tässä nyt vaalien alla ja niiden jälkeen rakentanut.

Veroratkaisut

Veroratkaisuilla voidaan piristää tapahtumapalveluiden kysyntää niin B2B- kuin kuluttajatapahtumissakin. Tapahtumateollisuus ry on asettanut hallitusohjelmatavoitteikseen sen, että kotitalousvähennystä saataisiin laajennettua koskemaan tapahtumapalveluita ja sen että yrityksillä olisi verovähennysoikeus tapahtumapalveluista.

Palveluiden sähköveroluokan alennus

Tapahtumateollisuus esittää yhdessä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja ICT-alan edunvalvojan FiCOMin kanssa palveluiden sähköveroluokan alennusta samalla tavalla kuin datakeskuksille ja teollisuudelle tehtiin menneellä hallituskaudella.

Kulttuuri- ja virkistysedun tason nostaminen

Nykyinen 400 euron kulttuuri- ja virkistysedun enimmäistaso on kovakoodattu lakiin asti, joten sen muuttaminen edellyttäisi lain muutosta. Ajamme sitä, että taso määriteltäisiin vastaisuudessa asetuksella, jolloin sitä on simppelimpi nostaa kulloisenkin inflaatiotason ja poliittisen myötätuulen mukaan. Ja tietenkin samalla sen tasoa tulisi nostaa. Tapahtumateollisuus tavoittelee siihen sopivan hävytöntä tason nostoa.

Liity jäseneksi!

Jäsenenämme olet mukana vahvistamassa tapahtumaelinkeinon yhteistä ääntä ja pääset osaksi alan vaikuttavaa verkostoa.

Yhteystiedot

www.tapahtumateollisuus.fi


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento