Tekoäly

Vain mielikuvitus ja osaaminen rajoitteina – katso visualistin luomat hätkähdyttävät tekoälykuvat

Jos näppäimistön käyttö on osa työtä, työ muuttuu tekoälyn myötä, kertoo Suomen johtaviin tekoälyasiantuntijoihin lukeutuva Antti Merilehto. Hänen mukaansa tekoälyn tuoma muutos on samaa luokkaa kuin internetin tulo. Tietotyön tuottavuus kasvaa varmasti.

Tekoäly ei suoraan vie työpaikkoja, mutta sitä käyttävät henkilöt todennäköisesti vievät niiltä, jotka eivät tekoälyä käytä. Tekoäly on kuin tukiäly ja sitä käyttävien ihmisten avustettu älykapasiteetti isompi.

”Riskit ovat niillä, jotka eivät opettele tekoälyn käyttöä. Uskon, että kun ihminen tekee ihmisen työt ja kone koneen, meillä kaikilla menee paremmin”, Merilehto sanoo.

Merilehto tuntee tapahtuma-alan yritysten arkea. Hän on puhujana ja kouluttajana kiertänyt lukuisia tapahtumia ja julkaissut kirjan Tekoäly – matkaopas johtajalle.

Millaisiin töihin tapahtuma-alalla tekoälyllä on sitten suurin vaikutus?

Ainakin asiakaspalvelutehtäviin. Tekoäly kasvattaa tuottavuutta, ja sama henkilöstömäärä saa aikaan enemmän. Yhdysvalloissa MIT ja Stanfordin yliopisto julkaisivat keväällä 2023 tutkimuksen, jonka mukaan tekoäly kasvatti asiakaspalvelutyön tuottavuutta 14 prosenttia.

”Myös sisällöntuotanto ja erityisesti markkinointiviestintä ovat ensimmäisiä tehtäviä, jotka tulevat muuttumaan. Blogien tuotanto on enää minuuttien asia”, Merilehto sanoo.

Chat GPT toi tekoälyn yleiseen keskusteluun

Tekoäly nousi yleiseen keskusteluun, kun Open AI julkaisi avoimesti oman luonnollista kieltä ymmärtävän tekoälynsä Chat GPT:n loppuvuonna loppuvuonna 2022. Chat GPT on esimerkki laajasta kielimallista, joka on suunniteltu oppimaan ja ymmärtämään ihmisen kieltä ja suorittamaan erilaisia kielitehtäviä, kuten käännöksiä, luomaan tekstiä ja vastaamaan kysymyksiin.

Bb
Bb-sarja. KUVAT Antti Karppinen

GPT, generative pre-trained transformer, on yksi esimerkki monipuolisesta kielen oppimismallista, jota on koulutettu valtavalla tekstidatalla. Sittemmin myös moni muu toimija on julkaissut oman luonnollista kieltä ymmärtävän tekoälynsä. Näitä ovat esimerkiksi Google Bard ja Chat GPT:n ominaisuuksia itseensä imaissut Microsoftin Bing-hakukone.

Chat GPT:n versio 3.5 on maksuttomasti kaikkien käytössä. Sen suurin heikkous on datan rajoittuneisuus menneeseen. Marraskuun alussa ilmainen versio tarjosi dataa vuoden 2022 tammikuuhun asti. Maksullinen versio 4.0 tarjoaa reaaliaikaisen datan haun internetistä lähdeviittauksin ja monia muita hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Antti Merilehdon mukaan satsaus maksulliseen versioon toisinaan kannattaa.

Promptata = kirjoitetaan luonnollista kieltä oleva kehote tai käsky tekoälysovellukselle.

”Esihenkilönä hankkisin maksullisen version kaikille niille, jotka tekevät työtä tietokoneella ja haluavat ottaa kehittyneemmän tekoälyversion käyttöön. Maksullinen versio antaa parempia tuloksia varsinkin suomeksi ja monimutkaisemmista teemoista, kuten strategiasta.”

Kuinka tekoälyn asiantuntija itse käyttää tekoälyä? Chat GPT on Merilehdolla aktiivisessa työkäytössä. Se antaa vinkkejä puhujakeikoille ja auttaa sisältömarkkinoinnissa ja erityisesti tekstin tuottamisessa: sen avulla voi muokata ja luoda tekstipohjia sekä tiivistää pitkiä tekstejä.

”Minulla on selkeä tavoite. Aion tehdä tulevaisuudessa entistä vähemmän töitä mutta aion palvella asiakkaitani entistä paremmin”, Merilehto summaa.

Tekoäly mullistaa myös graafista alaa

Graafisessa työssä murros vaikuttaa olevan vieläkin suurempi kuin kirjallisessa työssä. Visualisti ja valokuvaaja Antti Karppiselle tekoälystä on suuri apu, sillä se nopeuttaa tiettyjä visuaalisen prosessin osia melkoisesti. Karppinen luo työkseen kuvia suurten kaupallisten brändien kuvastoihin, joten valmis lopputulos vaatii kuitenkin usean tunnin työn. Tekoäly on silti nopeuttanut kuvien rakentamista valtavasti, ja uusilla tekoälytekniikoilla pystytään luomaan sellaisia kuvia, jotka olisi kenties ollut mahdottomia toteuttaa aikaisemmin.

Tekoälykuvia luovat sovellukset toimivat pääosin diffuusiomalleilla, kertoo Karppinen. Hän käyttää esimerkkinä mustepisaraa, joka veteen pudotessa diffusoituu pieneksi, eikä sitä millään keinolla saada takaisin mustepisaraksi.

”Tekoälyn diffuusiomalleissa kuvaan lisätään kohinaa, kunnes se on täysin tunnistamaton. Sitten tekoälyä pyydetään palauttamaan kuva kohinasta alkuperäiseksi. Tämän prosessin aikana syntyy tekoälymalli, jossa tekoäly opetetaan generoimaan tiettyjä asioita, tyylejä ja kuvia satunnaisesta kohinasta.”

Karppinen vertaa tekoälyä vauvaan, jonka aivot ovat syntyessään kuin tyhjä taulu ja valmiit oppimaan. Tekoäly opetetaan katsomaan kuvia ja niihin liitettyjä selitteitä. Tekoälymalleja voidaan myös komentaa negatiivisilla kehotteilla, joilla pyritään välttämään tiettyjä asioita kuvissa.

”Kuvapohjaisten tekoälysovellusten kehitys on ollut valtavaa. Syksyllä 2021 tekoäly osasi luoda maalauksia, nyt jo fotorealistisia kuvia ja kohta myös videoita. Hyppäys on älytön ja tapahtunut todella lyhyessä ajassa.”

Kouluta oma tekoälysi

Kuvatekoälysovelluksista saa parhaan irti ohjelmistoilla, joihin voi luoda oman opetusmallinsa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tekoälylle annetaan jotain omaa ja ainutlaatuista materiaalia, jota sovellus hyödyntää kuvan luomisessa.

”Jos esimerkiksi promptaan tekoälyn tekemään kuvan Antti Karppisesta, ei se tiedä, minkä näköinen olen. Omalla opetusmallilla tarkoitetaan sitä, että lataan 15 kuvaa itsestäni ja kerron niiden esittävän Antti Karppista, minkä jälkeen tekoälysovellus osaa tehdä minut. Tällöin tämä opetusmalli on vain minun käytössäni ja voin luoda uniikkeja kuvia.”

Karppisen mielestä visualistien on ”pakko opetella” tekoälyn käyttö. Vai onko kuitenkaan? Esimerkiksi Adobe tuo ohjelmiinsa tekoälyavusteisia ominaisuuksia tavallaan huomaamatta.

Karppiselle tekoäly on metaforisesti kuin traktori, ja ne, jotka eivät käytä sitä, tyytyvät kuokkaan.

”AD:n hommiin on kuulunut miettiä, mitä kannattaa kuvata ja milloin kahlata kuvapankkimateriaalia. AI tekee sen, että nyt kaikki tarvittavat materiaalit ovat helpommin saatavilla. Voit kertoa tekoälysovellukselle, mitä haluat, sen sijaan, että käyttäisit aikaa kuvapankkien kahlailuun.”

Tietoturva ja eettisyys puhuttavat tekoälyn saralla

Tekoälyn tietoturva ja eettisyys ovat myös nousseet puheenaiheiksi. Antti Merilehdon mukaan on hyvä muistaa, että Chat GPT:hen ei kirjoiteta salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja.

”Tietoturvan osalta hyvä nyrkkisääntö on se, että sinne voi kirjoittaa vain sellaisia asioita, jotka voisi printtinä jättää lounasruokalan pöydälle. Ei mitään arkaluontoista.”

Puhe tekoälyn eettisyydestä liittyy esimerkiksi siihen, että tekoälyn kouluttamiseen on käytetty dataa verkosta ja muista lähteistä, joihin ei ole pyydetty lupia, tai tiedon alkuperä ei ole tiedossa.

Antti Karppinen kertoo, että ei käytä promptauksessa moraalisista ja eettisistä syistä johtuen elossa olevien taiteilijoiden nimiä vaan vain tyylilajeja. Hän ei halua luoda kuvia, jotka ovat jonkun muun tekemän teoksen näköisiä, vaan kuvia, joiden tyylin hän määrittelee itse. Toisaalta hänen työnsä rakentuu itse luotujen opetusmallien varaan, jolloin lopputuloksista tulee joka tapauksessa ainutlaatuisia.

”Henkilökohtainen panokseni kuvissa on iso, joten teoskynnys ylittyy. Ei vastaavia kuvia voi luoda pelkillä prompteilla, vaan taustalla on pitkä prosessi.”

Merilehdon mielestä eettisintä on ylipäätään se, että Suomessa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaita työkaluja ja työllistetään ihmisiä.

”Väestö vanhenee, ja on eettistä olla niin tehokkaita ja tuloksekkaita kuin mahdollista. Tekoälyn tulevaisuus on tuntematon maa. Siellä on vaarojakin, mutta aika turvalliselta tekoälytyökalujen käyttö näyttää.”

LUE MYÖS: Puheenvuoro: Tekoäly muuttaa tapahtuma-alaa – näitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa


Hyödynnä tekoälyä näin

Tapahtumaan ilmoittautuminen ja tietojen kysely

Käytä perinteisen lomakkeen sijaan bottia. Botti keskustelee ilmoittautujan kanssa ja syventää häneltä saatavaa tietoa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää tapahtuman suunnittelussa tai vaikkapa jälkimarkkinoinnissa. Chatbotteihin voidaan integroida kielimalli.

Palautteen kerääminen

Perinteisesti yritys kerää palautteen asiakkaalta yhteisessä purkupalaverissa, jossa käydään läpi palautelomakkeiden tuloksia ja avoimia vastauksia. Tämä prosessi voidaan siirtää Chat GPT:lle. Heti kun Microsoftin Copilot on markkinoilla, jopa henkilötietoja sisältävä data voidaan käsitellä tietoturvallisesti teko­älyn avulla.

Verkostoituminen ja yhdistäminen

Hyvä esimerkki tekoälystä verkostoitumisessa on Brella-sovellus. Se yhdistää tapahtumaan tulevia henkilöitä heidän täyttämien taustatietojen perusteella tekoälyavusteisesti.

Live Q&A -sessiot

Kyselysessiot tuottavat suuren määrän dataa, jota voidaan tekoälyn avulla jalostaa eri tavoin: kerätystä tiedosta saadaan nostettua kiinnostavia kulmia ja näkymyksiä reaaliajassa, mikä vahvistaa tapahtuman sisällöllistä arvoa. Jalostettu data on myös hyödynnettävissä esimerkiksi tapahtuman kehittämisessä.

Vinkit antoi tekoälyasiantuntija  Antti Merilehto

5 tekoälytyökalua tapahtuma-alalle

Chat GPT

Generatiivinen kielimalli tiedonhankintaan ja tekstien tuottamiseen. Maksulliseen versioon (4.0) kannattaa investoida, jos on olennaista hakea dataa reaaliajassa. Ilmainen versio (3.5) on hyvä apu, jos ei tarvitse ajankohtaista tietoa, vaan vuoden 2022 alkuun mennessä kertynyt data riittää.

Chat PDF

Tekoälyavusteinen dokumenttien sisällön tiivistäjä, joka auttaa isojen tietomassojen omaksumisessa.

Gamma App

Nopeiden esitysten luominen halutusta teemasta. Lopputulos sisältää sekä tekstin että kuvituksen.

Puheentunnistus

Sisäänrakennettu esimerkiksi Google Docsiin. Helpottaa tietojen tallentamista itselleen ja esimerkiksi muihin yrityksessä käytettäviin myynti- ja asiakkuusjärjestelmiin.

Kuvatekoälyt

Esimerkiksi Dall-e, Midjourney, Stable Diffusion tai Adobe Firefly. Parhaissa kuvatekoälysovelluksissa voi syöttää itse materiaalia, jota käytetään osana luotavia kuvia. Näin kuva on täysin ainutlaatuinen.

Eipä hötkyillä

Nordic Business Forumissa Helsingissä vieraillut futuristi Amy Webb haluaa toppuutella tekoälyyn liittyviä odotuksia ja uhkakuvia. Hän kertoo, että villeimmät tulevaisuuskuvat jäävät todennäköisesti fantasiaan. Näitä hän on kuullut amerikkalaisten suuryritysten johtoryhmätasoltakin.

”Minulle on kerrottu, kuinka tekoäly vie meidän työt, orjuuttaa meidät ja tappaa sänkyihimme, kun nukumme. Tällaisia puhuvat ihmiset saattavat olla bisneksen asiantuntijoita mutta eivät tekoälyn.”

”Olen itse tulevaisuudentutkija ja tutkin työkseni mahdollisia tulevaisuuksia, mutta en pysty tekemään tuollaisia johtopäätöksiä. Nykyisillä tiedoilla on ylipäätään liian aikaista ennustaa tekoälyn tulevaisuutta. Meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi dataa siihen.”

Webbin mukaan tekoälyn kanssa ei ole vielä edes otettu mitään harppausta. Ei, vaikka yhtäkkiä siitä puhuu valtaosa meistä.

”Ainoa muuttunut asia on ollut se, että Open AI toi jo olemassa olleen työkalunsa jokaisen käyttöön marraskuussa 2022, ja nyt kaikilla suurilla teknologiayhtiöillä on omansa.”

Webb uskoo, että tekoälystä tulee meille työkalu, joka tehostaa toimintaamme, kuten vaikka laskin, joka on vienyt meiltä tarpeen laskea itse suuria kerto- tai jakolaskuja.

”Tekoäly on avustavaa teknologiaa, ja se on mielestäni tekoälyn todellinen tulevaisuus. Sen avulla parannamme ja nopeutamme työtämme. En usko, että tekoäly lopettaa esimerkiksi kirjanpitäjien työn vaan se automatisoi perustyötä, mikä mahdollistaa ihmisen ajan käyttämisen innovatiiviseen ja luovaan työhön liiketoiminnan kehittämiseksi.”


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento