Tapahtuma-ala

Norminpurku hyvä, työvoiman saanti huolestuttaa – uuden hallitusohjelman vaikutuksia jännitetään tapahtuma-alalla

Suomen uusi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut purkamaan vähintään 300 normia, joiden se katsoo haittaavan yrityksiä ja kansalaisia. Tapahtumateollisuus ry kannattaa haitallisten normien purkamista ja toivoo esimerkiksi anniskelun sääntelystä paljon nykyistä sulavampaa.

Tapahtuma-alan toiveena on, että tapahtumien lupa- ja valvonta-asioissa päästäisiin kohti yhden luukun periaatetta. Hallitusohjelmaan kirjatun aluehallintovirastojen ja ely-keskusten uudelleenorganisoinnin toivotaan parantavan asiakaslähtöisyyttä.

Kaavoitus- ja rakentamislaki on menossa uusiksi. Tapahtuma-ala toivoo, että tapahtumien väliaikaisrakenteista ei tehtäisi rakennusluvanvaraisia.

”Tehdasvalmisteisten, tyyppihyväksyttyjen teltta-, lava-, katsomo- jne. tapahtumarakenteiden pystyttämiseen ei pitäisi soveltaa rakennuslupakäytäntöä. Myös rakentamisessa edellytettävät henkilöstöä koskevat vaatimukset ovat ylimitoitettuja ja huonosti soveltuvia tapahtumarakenteiden pystyttämiseen”, Tapahtumateollisuus linjaa.

Uudessa hallitusohjelmassa poistetaan työttömyysturvan suojaosa. Sen turvin työttömänä on tähän asti voinut ansaita 300 euroa ilman, että työttömyysturvan määrä muuttuu. Jatkossa työtulot laskevat työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.

Tapahtumateollisuuden kannalta muutos näyttää huolestuttavalta.

”Etuuksien suojaosien poistaminen vaikeuttaa tapahtuma-alan tarvitseman tilapäisen työvoiman saatavuutta. Tapahtuma-alalla työskentelee moninkertainen määrä ihmisiä tilapäisesti verrattuna alalla päätoimisesti työskentelevien määrään. Tapahtuma-alan työssä on alan perusluonteesta johtuvaa kausivaihtelua, joka on huomioitava jatkossakin.”

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista koskevan linjauksen Tapahtumateollisuus sen sijaan ottaa vastaan kannustuksena alan yrittäjille ryhtyä työnantajayrityksiksi.

Tapahtumateollisuus muistuttaa myös, ettei yritys-, konferenssi- ja messutapahtumia saa unohtaa. Yritystapahtumien merkitys toimialalle on suuri ja ne tuottavat ison osan alan liikevaihdosta. Tapahtumat ja niiden luomat yritysten väliset kohtaamiset, koulutukset ja myyntitapahtumat ovat myös toimivan yhteiskunnan ja yritystoiminnan kannalta välttämättömiä.

”On koko yhteiskunnan kannalta tavoitteellista, että pystymme houkuttelemaan kansainvälisiä toimialaseminaareja, työelämä- ja sijoitusfoorumeita ja muita yritystapahtumia, koska nämä luovat taloudellisia mahdollisuuksia paljon laajemmin kuin vain tapahtuma-alalle.”

Sitaatit on poimittu Tapahtumateollisuus ry:n tiedotteesta.

LUE MYÖS: Näkökulma: Kasvua ja tukea – pari tapahtuma-alan kannalta merkittävää asiaa hallitusohjelmasta

LUE MYÖS: Tuleva hallitus nostamassa pääsylippujen alvia – Muusikkojen liitto on pettynyt


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento