Vieraskynä

Tapahtuma­teollisuuden Maria Sahlstedt: Tulevaisuus on laumojen

Nykyihminen janoaa laumassaan myös elämyksiä. Elämyksillä vaikutetaan tunteisiin, ajatteluun ja arvoihin. Ne tarjoavat mahdollisuuksia oppia ja kasvaa – tehokkaimmillaan ne voivat muuttaa elämän pysyvästi.

Tapahtumat luovat ja ylläpitävät laumoja. Niissä siis toimitaan ihmisyyden ytimessä. Tapahtumatuotannon alkutuotteena ovat kohtaamiset, joita on ollut olemassa niin kauan kuin on ollut ihmisiä. Erilaisten digitaalisten alustojen ja teknologioiden nousu on luonut mahdollisuuden kasvattaa kohtaamisia yhdestä kanavasta useampaan, sesongista ympärivuotiseksi ja lokaalista globaaliksi. Elämästämme yhä suurempi osa tapahtuu virtuaalisissa ympäristöissä, luontevana osana arkeamme.

”Tapahtumat luovat ja ylläpitävät laumoja. Niissä siis toimitaan ihmisyyden ytimessä.”

Fyysisen kohtaamisen voima on kuitenkin edelleen kiistaton. Sen voi havaita jo vaikkapa kokoontumisia sääntelevän lainsäädännön määrästä – voidaanhan kokoontumalla käynnistää jopa vallankumouksia. Ymmärtämällä kohtaamisten merkityksen ja jalostamalla niiden arvoa ollaan bisneksessä, jonka kysyntä on rajaton.

Tapahtumateollisuus kysyi viime vuoden lopulla jäsenyrityksiltään, mistä syntyvät tulevaisuuden suurimmat mahdollisuudet. Toimialan kehittyminen nousi vastauksissa selkeäksi ykköseksi. Vastauksista kävi myös ilmi, että Tapahtumateollisuus on onnistunut luomaan koko laajalle toimialalle yhteisen äänen ja voiman sekä yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuksia. Siis juuri sitä, mitä laumaeläin menestyäkseen tarvitsee. 

Viimeiset pari vuotta tulevat varmasti säilymään monella tavalla syvällä muistissamme. Samalla kun kriisit tekevät tuhoa, ne onneksi myös vahvistavat. Tapahtumateollisuuden toimiala tulee palautumaan merkittävästi erilaisena kuin missä oltiin keväällä 2020. Kohtaamisten arvon ja monenlaisten mahdollisuuksien kirkastaminen on nyt kenties tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Ennustan, että merkityksellisten kohtaamisten ja vahvojen laumojen voittokulku tulee jatkumaan.

Maria Sahlstedt on Tapahtumateollisuus ry:n johtaja, joka vastaa yhdistyksen viestinnästä ja vaikuttamistyöstä.


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento