Kulttuuri

Muistatko Lux Helsingin ja Katariina Sourin kiistan? Tutkimus kritisoi sisältövaroituksia

Teoksiin liitettävät sisältövaroitukset auttavat ihmisiä varautumaan heille mahdollisesti emotionaalisesti epämiellyttävään materiaaliin ja tarvittaessa välttämään teoksen katsomista. Sisältövaroituksia liitetään kulttuuriteoksiin, mutta aihe nousi keskusteluun myös tapahtuma-alalla, kun Lux Helsingissä alkuvuodesta esitettyyn Katariina Sourin valotaideteokseen lisättiin sisältövaroitus.

Sisältövaroitus tarkoittaa etukäteen tehtyä ilmoitusta, joka antaa yleisölle ennakkotiedon mahdollisesti häiritsevästä tai loukkaavasta sisällöstä, kuten väkivallasta, seksuaalisesta tai muuten traumatisoivasta materiaalista. Sisältövaroituksia liitetään esimerkiksi elokuviin, televisio-ohjelmiin ja muihin kulttuurituotteisiin. Ne ovat yleisiä myös sosiaalisessa mediassa.

Sisältövaroitus nousi aiheena koko kansan huulille alkuvuodesta 2024, kun valotaidetapahtuma Lux Helsingissä esitettyyn taiteilija Katariina Sourin teokseen liitettiin sellainen. Sourin luoma Pohjan kosketus -valotaideteos esitettiin Senaatintorilla, ja sisältövaroitus toteutettiin kuulutuksin.

Sisältövaroitus päätettiin toteuttaa, koska jo ennen teoksen julkaisua nousi kohu, jossa teosta arvosteltiin sen vanhanaikaisesta ja leimaavasta saamelaiskuvauk­sesta. Arvostelua herätti myös se, että teoksen tekijällä ei ole saamelaisjuuria.

Sisältövaroituksen katsottiin tässä tapauksessa toimivan sekä suojakeinona että keskustelun avaajana siitä, kuinka alkuperäiskansoja tulisi kuvata taiteessa.

Souri ei olisi halunnut teokselleen sisältövaroitusta. Helsingin Tapahtumasäätiö julkaisi kesäkuussa tiedotteen, jossa se pahoitteli tapaa, jolla sisältövaroitus ja sitä edeltänyt julkinen viestintä toteutettiin.

Sisältövaroitukset ovat monimutkainen kysymys

Sisältövaroitusten puolustajat korostavat, että ne ovat välttämättömiä turvallisen ja inklusiivisen ympäristön luomiseksi. Ne antavat katsojalle mahdollisuuden valmistautua tai välttää mahdollisesti traumatisoivan sisällön kohtaamista. Se on erityisen tärkeää niille, jotka ovat kokeneet trauman tai kärsivät mielenterveyden haasteista.

Kriitikoiden mukaan sisältövaroitukset saattavat estää tärkeiden mutta vaikeiden aiheiden julkisen käsittelyn. Näkemyksen mukaan ikäviä tunteita nostattavien sisältöjen välttely ei ole hyvästä, vaan välttely kasvattaa ihmisiä, jotka eivät pysty kohtaamaan todellisuuden haasteita.

Lux Helsinki
Osa Katariina Sourin valotaideteoksesta Pohjan kosketus. KUVA Ninni West

Sisältövaroituksista on julkaistu laaja meta-analyysi vuonna 2023. Yhdysvaltalaisessa Clinical Psychological Science -lehdessä julkaistun analyysin mukaan sisältövaroitukset eivät usein toimi halutussa tarkoituksessaan. Ne eivät saa ihmisiä jättämään sisältöä väliin vaan saattavat jopa houkutella ihmisiä kuluttamaan arkaluontoisia sisältöjä.

Lux Helsingin tekemä sisältövaroitus herätti keskustelua siitä, missä määrin taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien tulisi ottaa huomioon yleisönsä herkkyydet ja kuinka paljon vastuuta tapahtumajärjestäjällä on mahdollisesti loukkaavan sisällön esittämisessä.

Sisältövaroitukset ovat monimutkainen kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. On tärkeää, että taiteilijat, yleisö ja tapahtumien järjestäjät osallistuvat tähän keskusteluun, jotta voidaan löytää tasapaino ilmaisunvapauden, turvallisuuden ja inklusiivisuuden välille.

Lue myös: Suoraa ja epäsuoraa rasismia kohdannut manageri Lilli Keh antaa äänen ruskeille naisille


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento