Markkinointi

Hyödynnä somevaikuttajia markkinoinnissa! Ota termit haltuun, mieti strategia ja palkkio

Vaikuttajamarkkinointi voi olla tehokasta vaikka uuden ravintolan avaustapahtuman yhteydessä tai kutsumalla vaikuttajia festareille viettämään aikaa ja raportoimaan kokemastaan seuraajilleen. Myös eri tapahtumasesongit kesäjuhlista pikkujoulukauteen ovat otollista aikaa vaikuttajamarkkinoinnille. Silloin puhutellaan helposti eri tilaisuuksien ja tapahtumien kautta yleisöä, joka tuntee kuuluvansa kohderyhmään.

Vaikuttajamarkkinointiin perehtyneen Miisa Hälisen mukaan vaikuttajien kautta saadaan tehtyä yritystä tai brändiä tunnetuksi potentiaalisille asiakkaille. Hälinen on Suomen maajohtaja virolaisella Promotylla, joka tarjoaa vaikuttajamarkkinointia helpottavaa teknologiaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu siihen, että vaikuttajille on kerääntynyt sosiaalisessa mediassa merkittävä yleisö, joka luottaa vaikuttajan mielipiteisiin ja suosituksiin. Parhaimmillaan vaikuttaja voi luoda aitoa, helposti lähestyttävää sisältöä, joka saa hänen seuraajansa innostumaan yhteistyöyrityksen tuotteista ja palveluista. Vaikuttaja voi olla esimerkiksi bloggaaja, julkisuuden henkilö, urheilija, poliitikko tai artisti.

Yksityisviestillä alkuun

Jotta aitoa sisältöä on mahdollista luoda, tulisi vaikuttajan valintaan satsata. Hänen tulisi jakaa yrityksen arvot sekä olla aidosti kiinnostunut yrityksen palveluista. On myös tärkeää, että hänen yleisönsä vastaa yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää. Oikean vaikuttajan löytäminen tuhansien sosiaalisen median käyttäjien seasta saattaa tuntua haastavalta. Alkuun kuitenkin pääsee kontaktoimalla vaikka vain kourallinen kohderyhmää kiinnostavia vaikuttajia. Helpoiten se käy yksityisviestillä suoraan somekanavan kautta.

Vaikuttajamarkkinoinnin alalle on myös syntynyt Promotyn kaltaisia yrityksiä, joiden tarjoama teknologia helpottaa vaikuttajien löytämistä ja vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamista. Näiden yritysten alustoilla voi luoda kampanjoita ja hakea niihin soveltuvia vaikuttajia.

Vaikuttajien hyödyntämiseen markkinoinnissa on eri tapoja. Yleisin yhteistyömuoto on vaikuttajan omaan kanavaansa tuottama sisältö. Vaikuttajan voi kutsua paikan päälle tutustumaan tapahtumatalon palveluihin tai yksittäiseen tapahtumakonseptiin, josta hän julkaisee kuvia omalla kanavallaan. Vaikuttaja voi myös tuottaa kuvia ja videoita asiakasyrityksen kanaviin. Tämä on hyvä toimintamalli, jos omasta takaa ei ole osaamista sisällöntuotantoon.

Alkoholin parissa työskentelevän yrityksen on otettava huomioon, että alkoholin markkinointiin liittyvä lainsäädäntö koskee myös vaikuttajien kanssa tehtäviä kaupallisia yhteistöitä. Ajantasainen ohjeistus kannattaa tarkistaa Valvirasta.

Nano- ja mikrovaikuttajia

Jotta vaikuttajamarkkinointi olisi vaikuttavaa, voidaan sitä varten luoda markkinointi­strategia. Miisa Hälinen opastaa lähtemään liikkeelle oman liiketoiminnan kartoittamisesta. Kun on terävöitetty se, mitä yrityksenä tehdään ja mitkä ovat tärkeimmät tuotteet, määritetään seuraavaksi kohderyhmät ja heidän käyttämänsä sosiaalisen median kanavat. 18-vuotiaita opiskelijoita tavoittaa eri kanavista kuin 70-vuotiaita eläkeläisiä.

Pohjatyön jälkeen voidaan edetä ketterästi omin voimin tai järeämmin vaikuttajamarkkinoinnin toimiston avustuksella. Vaikuttajatoimistossa seuraavaksi suunnitellaan selkeä toimeksianto eli briiffi, josta vaikuttajille käy ilmi kampanjan tavoite, minkälaisia julkaisuja haetaan, milloin julkaisut tulisi tehdä sekä mikä on kampanjan palkkiomalli.

“Sen jälkeen prosessi etenee siihen, että valitaan oikeat vaikuttajat. Promotylla halukkaat vaikuttajat hakevat mukaan kampanjaan, ja yritys valitsee sieltä mieleiset yhteistyökumppanit”, Hälinen kertoo.

Vaikuttajan tuottama sisältö voidaan vielä tarkistaa ennen julkaisua, jotta se vastaa tavoitteita. Näin vältytään myös asiavirheiltä. Julkaisun jälkeen on hyvä seurata dataa muun muassa kävijämääristä ja tavoittavuudesta.

“Sitten homma alkaa alusta. Mietitään, ketkä vaikuttajista toivat parhaat tulokset, ja käytetään heitä uudestaan. Lisäksi otetaan ehkä uusia kasvoja mukaan seuraavaan kampanjaan.”

Palkkiomallina vaikuttajamarkkinoinnissa voi olla rahallinen korvaus, lahjakortti tai tuotelahja. Hälisen mukaan yhteistyön toteuttaminen lahjakortin tai tuotelahjan kautta onnistuu ilman ongelmia. Palkkion täytyy kuitenkin olla oikeasuhtainen vaadittuun sisällöntuotantoon nähden.

“50–100 euroa on ehkä yleisin tuotekor­vauksen arvo, jota meidän alustallamme tarjotaan.”

Erityisesti nano- ja mikrovaikuttajat lähtevät mielellään mukaan tuotekorvattuihin kampanjoihin. Promotylla mikrovaikuttajiksi luetaan vaikuttajat, joilla on 1 000–10 000 seuraajaa Instagramissa. Nanovaikuttajalla seuraajia on alle tuhat. Pienten vaikuttajien etuna on autenttinen sisältö. Hyödyntämällä useita mikrovaikuttajia yhden suuremman sijaan voidaankin saavuttaa hyviä tuloksia.

LUE MYÖS: Markkinointimestari Teemu Tommila kertoo parhaat vinkit luovuuteen: katso lista


Kutsu vaikuttaja kylään

Ravintolan avajaistapahtuma tulossa tai vaikkapa uuden tapahtuma­konseptin lanseeraus edessä? Vaikut­tajien kautta saadaan asiakkaille välitettyä viesti uudesta tuotteesta tai palvelusta. Promotyn yhteisömanageri Ellinoora Myötyri kertoo, että vaikuttajia kannattaa kutsua tutustumaan yrityksen palveluihin matalalla kynnyksellä. Tämä voi tapahtua yksityisessä pr-tilaisuudessa tai normaalin toiminnan ohessa. Myötyri muistuttaa, että jos vaikuttajilta halutaan sisältöä vierailusta, tulee siitä ilmoittaa etukäteen.

”Silloin kyseessä on jo kaupallinen yhteistyö. Pr-lahjojen ja -tapahtumien luonteeseen kuuluu, että osallistujilta ei velvoiteta sisällöntuotantoa.”

Usein vaikuttajat kuitenkin tekevät tilaisuuksista mielellään omaehtoisesti julkaisuja, varsinkin jos kyseessä on hyvin järjestetty tapahtuma. Esille kannattaa laittaa #hashtag eli aihetunniste, jota vaikuttajat voivat käyttää julkaisuja tehdessään.

”Erilaiset lahjat ja kotiinviemiset ovat myös hyvä lisä.”

Hyödynnä vaikuttajia näin

 • Kutsu vaikuttajia tutustumaan tuotteisiin ja palveluihin pr-tilaisuuteen tai normaalin toiminnan yhteydessä.
 • Järjestä kampanja, jossa vaikuttaja tuottaa yrityksestäsi sisältöä omiin kanaviinsa.
 • Tee pitkäaikainen yhteistyösopimus, jolloin vaikuttaja toimii yrityksesi tai tapahtumasi brändilähettiläänä.
 • Tuota vaikuttajan toimesta yrityksen kanaviin sisältöjä, kuten kuvia tai videoita.
 • Pyydä vaikuttaja tekemään live­lähetys somekanavallesi.

Mutta toimiiko se?

Vuonna 2021 toteutetun Ping Helsingin tuottaman kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista markkinointialan ihmisistä oli kokeillut vaikuttajamarkkinointia osana tuotteen tai palvelun markkinointia. Kyselyyn osallistui 80 vastaajaa. Yleisimmät käyttötavat olivat brändin tuotteen tai palvelun tunnettuuden kasvattaminen, myynnin lisääminen sekä henkilöiden, tunteiden tai tarinoiden tuonti osaksi markkinointia.

Vaikuttajamarkkinoinnin suurimmiksi haasteiksi listattiin oikean vaikuttajan valinta, tulosten mittaaminen ja strategian luominen. Lähes puolet vastaajista kuitenkin koki, että vaikuttajamarkkinointi on kustannustehokkaampaa kuin muu mainonta.

Lähde: Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikysely 2021 (tuottanut Ping Helsinki yhteistyössä Suomen markkinointiliiton, Marketing Finlandin ja IAB Finlandin kanssa.

Termit haltuun

 • Vaikuttaja Henkilö, jolla on sitoutunut yleisö sosiaalisessa mediassa. Kyseessä voi olla esimerkiksi bloggaaja, julkisuuden henkilö, urheilija, poliitikko tai artisti.
 • Mikrovaikuttaja Vaikuttaja, jolla on pieni mutta usein sitoutunut seuraajaryhmä. Mikrovaikuttajaksi voidaan lukea esimerkiksi vaikuttajat, joilla on 1000–10000 seuraajaa Instagramissa. Nanovaikuttajalla seuraajia on alle tuhat.
 • Vaikuttajamarkkinointi Vaikuttajan kanssa yhteistyössä toteutettua markkinointia. Vaikuttaja voi esimerkiksi toteuttaa markkinointitoimenpiteitä omissa kanavissaan, tuottaa sisältöä yrityksen käyttöön tai ottaa yrityksen somekanavan haltuunsa.
 • Tavoittavuus Sosiaalisessa mediassa käytettävä mittari, joka kertoo, miten monta käyttäjää tai päätelaitetta julkaisu on tavoittanut.
 • Kaupallinen yhteistyö Sosiaaliseen mediaan tuotettu julkaisu, josta julkaisun tekijä on saanut korvauksen esimerkiksi rahapalkkiona, tuotelahjana tai elämyksenä. Kaupalliset yhteistyöt tulee aina merkitä selkeästi, jotta sosiaalisen median käyttäjät ovat tietoisia siitä, milloin heihin yritetään vaikuttaa kaupallisessa tarkoituksessa.

 • Tilaa Lehti

  Evento
  Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

  Tilaa Evento