Verotus

Pizza- ja kebabpaikoista paljastui suuri määrä epäiltyjä verohuijauksia – ”Maksupäätteitä ei ole yhdistetty kassakoneeseen”

Pizza- ja kebabpaikoista paljastui monenlaisia väärinkäytöksiä. KUVA Istock

Veronvälttely on hyvin yleistä pizza- ja kebabravintoloissa. Asia käy ilmi Verohallinnon tekemästä tehovalvonnasta.

Verohallinto on tehnyt runsaan vuoden aikana pizzerioihin ja kebabravintoloihin eri puolilla maata 174 verotarkastusta, joiden perusteella 114 tapausta on saatettu rikosilmoitusharkintaan. Rikosilmoitus on tehty noin 40 toimijasta.

Veroja korotuksineen Verohallinto on määrännyt maksettavaksi noin viiden miljoonan euron edestä. 

Käteismyyntiä ei merkitä, maksupäätteitä ei yhdistetä

Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsin mukaan ravintolatarkastusten euromääräiset tulokset ovat muihin toimialoihin verrattuna yleisesti suhteellisen pieniä, mutta harmaata taloutta on alalla paljon.  

”Valvonnalla pyrimme saamaan kiinni ne, jotka välttelevät veroja. Valvontamme perustuu riskianalyysiin, ja se suunnataan niihin toimijoihin, joilla on puutteita velvoitteiden hoitamisessa. Säännöt ovat samat kaikille”, Valsi kertoo tiedotteessa.

Tarja Valsi kertoo, että nyt käynnissä olevan valvonnan havainnot ovat pitkälti samoja, joita ravintoloiden valvonnasta on tullut aiemminkin: kirjanpidosta puuttuu myyntiä eikä tuloja ole ilmoitettu Verohallinnolle.

”Kirjanpidot ovat epäluotettavia monista syistä. Kaikki yhtiön myyntitulot on voitu kirjata kassaan käteismyyntinä, mutta käteistä ei kuitenkaan ole ollut yhtiön hallussa kirjanpidon osoittamaa määrää. Toisaalta on havaittu, että käteismyynti puuttuu kirjanpidosta kokonaan tai se on puuttunut usealta kuukaudelta. Maksupäätteitä ei ole yhdistetty kassakoneeseen ja myös laskutusmyyntiä on havaittu puuttuneen kirjanpidosta”, Valsi kuvailee. 

Myös yhtiöiden rahaliikenteessä on epäselvyyksiä.

”Esimerkiksi ravintoloissa korteilla maksettuja myyntejä on havaittu pankkitileillä enemmän kuin mitä Verohallinnolle on ilmoitettu. Yhtiöiden kirjanpidosta on puuttunut myös merkittäviä määriä ruokalähettiyhtiöiden kautta tapahtunutta myyntiä”, Tarja Valsi kertoo. 

”Osakkaiden pankkitilien tapahtumien perusteella on voitu havaita, ettei pankkitilejä ole käytetty tavanomaisiin elantomenoihin vaan elantomenot ovat sisältyneet ravintolayhtiön kirjanpitoon. Osakkaiden omille pankkitileille on myös ohjattu yhtiön myyntituloja esimerkiksi suurempina käteispanoina ilman asianmukaista kirjanpitokäsittelyä, ja osakkaille on virrannut varoja ohi kirjanpidon.”  

Ravintoloiden tehovalvonta on tähän mennessä suuntautunut merkittävästi Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle, joissa on määrällisesti eniten tarkastettuja ravintoloita. Kohteita on kuitenkin kaikkialla maassa. Tehovalvonta jatkuu vuoden 2024 loppuun.


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi