Koulutus

Janoatko baarialalle tai haluatko syventää osaamistasi? Tietopaketti koulutuksesta

Baarimestareille on Suomessa tarjolla koulutusta kurssimuotoisena, toisen asteen tutkintona ja ammattikorkeakouluissa. Usein kouluttautumisen esteenä on epätietoisuus siitä, miten ja missä baarialalle voi opiskella.

Ennen koulun penkille ryntäämistä kannattaa pähkäillä hetki, mitä oikeasti haluaa opiskella ja minkä takia. Jos töitä on jo riittämiin, voi ammattitaidon päivittämiseen riittää yksittäinen juomakurssi. Monipuolisempaa koulutusta kaipaavalle hyvä vaihtoehto on baarialan erikoisammattitutkinto. Urakehityksestä ja vaativista ravintola-alan esihenkilötehtävistä haaveilevan valinta on restonomitutkinto ammattikorkeakoulussa.

Baarimestaritutkinto tunnetaan alalla

Baarimestarin erikoisammattitutkinnon perään haikaillaan edelleen, mutta kyseistä tutkintoa ei enää ole olemassa. Vuodesta 2019 lähtien on baarimestariksi voinut opiskella ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon baarin asiakaspalvelun osaamisalan kautta. Jos olet jo työelämässä ja haluat kehittää ammatillista osaamistasi, tämä on hyvä tapa edetä.

”Meillä lähdetään siitä, että oppisopimuskoulutuksena suoritettava tutkinto saadaan valmiiksi vuodessa, aloitus syksyllä ja valmis kesäksi”, kertoo tutkintoa Rovaniemellä vetävä lehtori Ari Manninen Lapin koulutuskeskus Redusta.

”Lähipäiviä on reilu parikymmentä 2–3 päivän jaksoissa, ja kaikki oppiminen nivotaan opiskelijan työympäristöön. Meillä Rovaniemellä käy alan terävimpiä asiantuntijoita jakamassa osaamistaan ja näkemystään, ja samalla opiskelijoiden ammatilliset verkostot kasvavat. Tutkinnon kautta saakin mukavasti lisää intoa arjen tekemiseen.”

Varsinaisen baarityöskentelyn ja juomatuoteosaamisen lisäksi tutkintoon kuuluu muun muassa vuorovaikutustaitoja ja esimerkiksi hinnoittelun perusteita.

”Tärkeitä taitoja, jotka usein jäävät liian hallitsevan roolin saavien tuotetietouden ja teknisen osaamisen jalkoihin”, toteaa Manninen.

”Vierailemme myös elinkeinossa, sillä onhan se ihan eri aistia oluen valmistus Tornion Panimolla kuin baariluokassa. Tehtävät ovat käytännönläheisiä, ja opiskelija toteuttaa muun muassa yrityksensä liikeidean mukaisen myyntikampanjan alusta loppuun yhteistyökumppanille raportoiden.”

Baarimestarin ammattinimike on edelleen hyvin haluttu.

”Osa haluaa uutta potkua uralleen osan hakiessa kokonaisvaltaisempaa ammatillista ymmärrystä”, kertoo baarimestareita vuodesta 2007 asti ohjannut Manninen.

Englanninkielisen opetuksen puolella hän näkee kehityksen paikan.

”Tulevaisuutta ovat tutkinnon kansainväliset mahdollisuudet. Työvoimaa tulee maailmalta Suomeen, ja omat opiskelijat kansainvälistyvät. Koulutuksellinen muutos tulee olemaan vääjäämätön.”

Baarin osaamisalan sisältävää ravintolan asiakaspalvelija -ammattitutkintoa järjestetään ympäri Suomea varsin joustavasti. Yleensä koulutus on maksullinen, ja oppisopimuskoulutuksena suoritettuna se vaatii opiskelijalta myös työpaikan ja siellä osaavan ja sitoutuneen ohjaajan.

”Kokemusta baarityöskentelystä ja juomatuotteesta pitää olla, mutta ei niin merkittävästi kuin aiemman erikoisammattitutkinnon aikana. Perustaidot ja aito halu oppia uutta takaavat hyvän startin”, sanoo Manninen.

”Itselläni on hieman erilainen tausta tapahtumapuolelta, joten koulutus antoi minulle rungon, jolle pystyin rakentamaan omaa osaamistani. Uratavoitteenani on tuottajana rakentaa muun muassa parempia juomakokonaisuuksia tapahtumiin, ja tutkinto auttoi minua ymmärtämään esimerkiksi kaupallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Tutkinto nivoi yhteen ja täydensi osaamistani, ja sain baarialasta kokonaisvaltaisen ymmärryksen.”

Baarimestari ja tapahtumatuottaja Anniina Kumara on suorittanut baarimestaritut­kinnon.

Kiinnostaako alkoholijuomien valmistus?

Baarimestari hyötyy usein syvemmästä alkoholijuomatietoudesta. Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa voi perehtyä alkoholijuomiin jossain määrin, ja tutkinnon valinnaisissa opinnoissa saa koulutusta myös juomien valmistuksesta. Hyvä esimerkki tästä on Perhon liiketalousopisto, jossa oluenvalmistuksen opettelua tukee oma panimo. Tämä tutkinto ei edellytä pohjatietoja tai -taitoja, joten opintoihin voi hakeutua suoraan peruskoulusta tai lukiosta.

Jos taas alkoholijuomien valmistus kiinnostaa ammatillisen kehittymisen puolesta, työn ohessa voi suorittaa elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon ja erikoistua alkoholijuomien valmistukseen. Koulutusohjelmassa opiskellaan esimerkiksi alkoholijuomien raaka-aineita, valmistusmenetelmiä ja lainsäädäntöä, joista on hyötyä vaikkapa panimoravintolassa tai tislaamon taproomissa työskennellessä. Tutkinto antaa hyvät eväät esimerkiksi uusien tuotteiden kehittelyyn ja juomien käsittelyyn ravintolassa.

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen järjestetään 21.2.–21.3.2023.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku järjestetään 15.3.–30.3.2023.

Restonomitutkinnolla pomoksi

Määrätietoisen ja esihenkilötehtävistä kiinnostuneen valinta on restonomin tutkinto ammattikorkeakoulusta. Tutkinto sisältää sekä baarimestarin ydinosaamiseen että ravintola-alaan ja esihenkilötaitoihin liittyviä opintoja. Juomaopintojen määrä ja sisältö riippuvat hieman tutkinnon painotuksesta, joka vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa juoma-alaa opettava, itsekin baarimestarina toiminut Tomi Hiltunen kertoo, että heillä juomaopetus perustuu kestävään gastronomiaan.

”Juomat ovat osa perusopetusta niin kuin jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Käymme lyhyesti läpi kaikki juomatuoteryhmät, mutta valinnaisissa opinnoissa juomiin erikoistuminen tapahtuu viinin kautta. Toki juomia sivutaan monissakin opintojaksoissa, kaupallisuus muistaen.”

Laurea-ammattikorkeakoulussa juomaopetus painottuu panimojuomiin ja tisleisiin, kertoo opintojaksoilla opettava projektipäällikkö Mika Vitikka, jolla niin ikään on pitkä historia baarimestarina.

”Baariluokkamme mahdollistaa juoma-alan opetuksen hyvin käytännönläheisesti, ja haluamme panostaa kaupallisuutta korostavaan opetukseen. Meillä juoma-alan opetusta saa valinnaisena laajasti, koska juomat ovat tärkeä osa monia opintojaksojamme, kuten ruoka- ja juomamatkailua, villiyrttien kaupallista hyödyntämistä sekä ruoka- ja juomatapahtumia. Olemme myös räätälöineet erikseen opintojaksoja vain juomista kiinnostuneille, ja tarkoitus on tulevaisuudessa tarjota baarialalle myös lyhyempiä maksullisia koulutuksia. Lisäksi olemme käynnistäneet niin sanotut chef-opinnot alalla pitkään vailla tutkintoa työskennelleille ammattilaisille.”

Myös maailmalle mielivät baarialan ammattilaiset hyötyvät restonomiopinnoista, sillä niissä on paljon mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon. Restonomitutkinnon voi suorittaa monin tavoin, ja tarjolla on niin täyspäiväisiä kuin työn ohessakin suoritettavia opintomahdollisuuksia. Monissa ammattikorkeakouluissa restonomitutkinnon voi tehdä myös kokonaan englannin kielellä.

”Restonomi-opintojen avulla sain paljon ymmärrystä johtamisesta ja asiakaspalvelusta, mitä olen pystynyt käyttämään hyväksi päivittäin työssäni. Valitsin Laureassa paljon juomapainotteisia opintojaksoja, joissa minua eniten miellytti niiden käytännönläheisyys. Opin, miten juomilla tehdään asiakkaalle lisäarvoa ja miten niistä saadaan aikaan tarinoita, jotka ovat kiinteä osa asiakaspalvelutyötä. Restonomiopintojen hyötyjä on myös verkostoituminen sekä muiden opiskelijoiden että opintojen aikana tapaamieni alan ammattilaisten kanssa.”

Ravintola Töölön vuoropäällikkö Sanna-Maija Tahvanainen suoritti restonomitutkinnon Laureassa vuonna 2022.

Oppia saa ilman koulujakin

Jos päivä täyttyy jo työtunneista, napakat tuotekoulutukset tarjoavat uutta tietoa ja inspiraatiota ilman kohtuutonta kuormitusta. Tuoteryhmäkohtaista koulutusta voi kysellä esimerkiksi tavarantoimittajilta, joilla on yleensä palkkalistoillaan asiaan vihkiytyneitä ammattilaisia. Myös Suomen baarimestariliitto FBSK järjestää säännöllisesti omia koulutuksia, joista osa on kaikille avoimia.


Baarialan tutkinnot Suomessa

 • Ravintola- ja catering-alan perustutkintoon voi hakeutua joko peruskoulun tai toisen asteen jälkeen. Työkokemusta ei tarvita.
 • Ravintolan asiakaspalvelijan ammattitutkinto, baarialan suuntautumisvaihtoehto (entinen baarimestarin erikoisammattitutkinto) on maksullinen tutkinto, jonka voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Pohjalle tarvitaan baarialan perustaidot.
 • Restonomiopintoihin eli ravintola-, hotelli-, matkailu- ja tapah­tuma-alan ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea, kun pohjalla on toisen asteen tutkinto, kuten ylioppilas- tai ammattitutkinto. Baarialan työkokemusta ei tarvitse olla.
 • Elintarvikejalostuksen ammat­titutkinto, alkoholijuomien valmistuksen linja. Ei vaadi alan työkokemusta pohjalle.

Muita koulutusvaihtoehtoja

 • International Beer Sommelier -tutkinto. Opetus tapahtuu englanniksi, koulutus on maksullinen.
 • WSET on kolmiosainen viiniasiantuntijan tutkinto suomeksi ja englanniksi. Maksullinen.
 • Anniskelupassi ja hygieniapassi ovat maksullisia, mutta ravintola-alan opinnoissa ne kuuluvat osaksi tutkintoa. Onnistuu myös englanniksi.

Kirjoittaja Anikó Lehtinen opettaa tulevia restonomeja Laurea-AMK:ssa.

Juttua muutettu 23.2.23 klo 11.05: Ravintola- ja catering-alan kohdalla sanan ammattitutkinto tilalle vaihdettu perustutkinto.

LUE MYÖS: Työharjoittelu ei saa olla pelkkiä hanttihommia – ravintola-alalla harjoittelijat ovat nyt elintärkeitä


 • Tilaa Lehti

  Shaker
  Ideoita ja tarinoita tiskin takaa anniskelualan ammattilaisille.

  Tilaa Shaker