Koulutus

Kiinnostaako tapahtumaosaamisen nopea kehittäminen? Esittelyssä jatkokoulutuksen vaihtoehtoja Helsingistä Ouluun

Tapahtuma-alan täydennyskoulutusta järjestävät useat tahot eri puolilla Suomea,
erilaisin painotuksin. Opintoja suoritetaan niin lähiopetuksena kuin etänä. Oleellinen osa täydennyskoulutusta on työharjoittelu tapahtumatuotannon yrityksessä tai alan työ opintojen ohessa.

Osa täydennyskoulutuksista on maksutonta ja osa maksullisia. Työnantajalle on eduksi pitää henkilöstön osaaminen ajan tasalla, ja koulutusmaksuun osallistuminen on hyvä keino sitouttaa parhaat osaajat ja huolehtia yrityksen kilpailukyvyn säilymisestä.

Seuraavassa esittelemme tapahtuma-alan jatkokoulutusvaihtoehtoja ja niitä tarjoavia toimijoita Helsingistä, Tampereelta, Oulusta, Savonlinnasta ja Seinäjoelta.

Oulu – perusteista liikkeelle

Tapahtumatuottajan koulutus, Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Oulun seudun ammattiopisto OSAO järjestää tapahtumatuottajan koulutusta henkilöille, joilla on aiempaa liiketoiminnan tai matkailualan koulutusta tai työkokemusta.

Koulutuksen laajuus on 55 osaamispistettä, mikä tarkoittaa kestoltaan noin kolmea kuukautta. Opinnot suoritetaan päiväopintoina. Koulutukseen kuuluu lisäksi työharjoittelua. Koulutus voidaan yhdistää myös valinnaisena osana matkailupalvelujen ammattitutkintoon, jonka laajuus on 150 osaamispistettä.

”Sekin voi olla varteenotettava, hieman laajempi vaihtoehto tapahtuma-alalla jo toimivalle tai siitä kiinnostuneille”, kertoo koulutuspäällikkö Jaana Hilli.

Jaana Hilli
Oulun seudun ammattiopiston koulutuspäällikön Jaana Hillin mukaan harjoittelujaksot avaavat ovia työelämään. ”Harjoittelupaikkoja on laidasta laitaan ja julkisista organisaatioista yrityksiin.” KUVA Jouni Ylisuutari / OSAO

Lyhyempi tapahtumatuottajakoulutus on tällä hetkellä haussa vain TE-toimiston asiakkaille. Pidempi, tutkintoon tähtäävä koulutus on auki sekä TE-toimiston asiakkaille että muille hakijoille. TE-koulutus on osallistujalle maksutonta, ja omaehtoisena jatkuvan haun koulutuksena opiskelijamaksu on 250 euroa. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen käyneet ja tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet erilaisiin yrityksiin ja organisaatioihin: kaupungeille, kuntiin ja tapahtuma-alan yrityksiin. Osa opiskelijoista tähtää yrittäjiksi.

Harjoittelujaksot avaavat ovia työelämään.

”Harjoittelupaikkoja on laidasta laitaan: on julkisia organisaatioita, kuten kunnat ja kaupungit, sekä yrityksiä ja muita tahoja, jotka järjestävät messuja, kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä muita erilaisia tapahtumia”, Hilli kertoo.

Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2024. Tarkka hakuaikataulu ei ole Hillin mukaan vielä selvillä, vaan se riippuu TE-toimistosta. Haku aukeaa todennäköisesti kesäkuussa, viimeistään elokuussa.

OSAO, Oulun seudulla toimiva monialainen ammattiopiston koulutus

 • Kenelle? Henkilöille, joilla on aiempaa liiketoiminnan tai matkailualan koulutusta tai työkokemusta.
 • Miten? Koulutus on päätoimista päiväopiskelua ja järjestetään pääosin lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa.
 • Milloin? Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2024, haut aukeavat näillä näkymin viimeistään elokuussa.
 • Muuta? Tapahtumatuottajan koulutus on ollut haussa vain TE-toimiston asiakkaille, mutta laajempi matkailupalvelujen ammattitutkintokoulutus myös muille hakijoille.

Helsinki – uralla eteenpäin

Tapahtumatuottajan koulutus, AJK-Jatkokoulutus

Helsingissä toimiva AJK-Jatkokoulutus järjestää ammatillista tapahtumatuottajan koulutusta ja on kouluttanut tapahtumatuottajia vuodesta 2018 lähtien. Koulutuslinjoja on kaksi: tapahtumatuottajan koulutus (9 kk) ja tapahtumatuottajan tutkinto (14 kk).

Koulutuksen voi suorittaa oman työn ohella ja omaan työhön integroiden. Opetus on työelämälähtöistä. Tutkinto-opiskelijat suorittavat lisäksi liiketoiminnan ammattitutkinnon osiin liittyviä näyttötehtäviä.

AJK-Jatkokoulutuksessa aloittaa kaksi tapahtumatuotannon ryhmää vuosittain. Seuraavat koulutukset käynnistyvät ensi syyskuussa, ja haut aukeavat kesä- tai elokuussa. Tutkintokoulutuksen hinta oppisopimuksella on 250 euroa. Koulutus ilman oppisopimusta maksaa 2680 euroa.

Opetus järjestetään monimuoto-opintoina. Tapahtumatuottajan koulutuksessa lähiopetusta on neljä päivää ja etäopetusta kuusi päivää. Opetuspäivien välissä on itsenäistä verkko-opiskelua ja palautettavia tehtäviä noin kahdeksan työpäivän verran.

Koulutusohjelma kattaa tapahtumatuotannon koko kaaren. Koulutuksen aihealueita ovat muun muassa tapahtuman ideointi ja tavoitteiden määrittely, turvallisuus ja rakentaminen, tekniikka ja virtuaalitapahtumat sekä catering. Tutkinto-opiskelijat perehtyvät tarkemmin myös markkinointiviestintään ja liiketoiminnan perusteisiin.

”Koulutusohjelma on tarkoitettu sekä tapahtumatuotannon parissa työskenteleville että tapahtumajärjestämisen työtehtävistä kiinnostuneille. Tutkintoon johtava koulutus sopii kaikille, jotka järjestävät tapahtumia työssään tai ovat juuri laajentamassa työrooliaan niihin”, AJK:n perustaja ja koulutusjohtaja Iris Heikkonen kertoo.

Iris Heikkonen
AJK:n koulutusjohtaja Iris Heikkonen korostaa, että koulutus vauhdittaa tapahtuma-alan osaajia etenemään urallaan toivomaansa rooliin. KUVA AJK-Jatkokoulutus

Heikkosen mukaan AJK:n koulutusohjelmat sopivat esimerkiksi markkinointiassistenteille ja -suunnittelijoille, johdon assistenteille, visualisteille, yrittäjille (yrittäjän oppisopimus) sekä kaikille tapahtumien parissa tai tapahtuma-alan yrityksissä työskenteleville.

”Koulutuksen jälkeen alumnimme ovat päässeet etenemään toivomaansa rooliin tai saaneet lisävastuuta tapahtumien järjestämisestä. Koulutuksemme tuo lisävarmuutta ja osaamista kaikille tapahtumajärjestäjille.”

AJK-Jatkokoulutus, Yksityisen oppilaitoksen aikuiskoulutus tapahtuma-alalle

 • Kenelle? Syvempää ymmärrystä hakeville ammattilaisille, uranvaihtajille 
 • Miten? Järjestää ammatillisia koulutusohjelmia sekä etänä että koulutustiloissaan Helsingin Vallilassa
 • Milloin? Seuraavat opinnot alkavat syyskuussa 2024
 • Muuta? Tarjoaa koulutusta sekä kaikille avoimena maksullisena koulutuksena että oppisopimus- ja yrityskoulutuksena. Toteuttaa myös webinaareja ja verkkokursseja.

Tampere – uutta osaamista etänä

Tapahtuma-alan täydennyskoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu aloitti uuden tapahtuma-alan täydennyskoulutuksen eli TAOTAO-koulutuksen vuonna 2023. Kyseessä on hanke, jonka opiskelijakiintiö on tälle vuodelle täynnä mutta vuoden 2025 koulutukset ovat suunnitteilla. Päätöstä järjestämisestä vielä odotetaan.

Koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu opettajien ja tapahtuma-alan verkoston asiantuntijoiden kanssa. Koulutus sisältää luentoja, case-esimerkkejä sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä omaan tuotantoon tai tapahtumaprojektiin liittyen.

TAOTAO-koulutuksen kursseja ovat muun muassa tapahtumaturvallisuus, tuotantoprosessien johtaminen ja toteutus, vastuullisuus, asiakaskokemus ja kaupallistaminen sekä AV-tuotannon perusteet. Koulutus suoritetaan pääosin etänä, jotta opintojen ja työn yhteensovittaminen on työelämässä oleville sujuvaa. Opiskelijoille koulutus on maksutonta.

Kymmenen kuukautta kestävän koulutuksen aloitti tänä keväänä noin 30 tapahtuma-alan ammattilaista, samoin vuonna 2023.

Tapahtuma-alaa jo ennestään tunteva saa täydennyskoulutuksesta työkaluja oman urakehityksen edistämiseen ja uusien asioiden oppimiseen, kertoo TAOTAO-koulutuksen projektipäällikkö Antti Haapio.

Antti Haapio
TAOTAO-koulutuksen projektipäällikkö Antti Haapio kannustaa työnantajia palkkaamaan täydennyskoulutusta saaneita osaajia. ”Meiltä saa osaajia, joilla on jo valmiiksi työelämän taidot hallussa.” KUVA Antti Haapio / TAOTAO

”Täydennyskoulutuksemme sopii vaikkapa freelancerille, jolla ei ole tarpeeksi keikkoja ja joka haluaa oppia uusia asioita.”

Lähiopetusta järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun Mediapoliksen tiloissa. Työharjoitteluja esimerkiksi tekniikkaharjoittelijat ovat suorittaneet Pirkanmaan Esitystekniikka oy:n tilaisuuksissa Tampereen Klubilla ja Pakkahuoneella.

Jukka Holm on TAOTAO-koulutuksen projektikoordinaattori ja saman koulutuksen opiskelija itsekin. Täydennyskoulutuksesta saa diplomin jo ykkösjakson työharjoittelun jälkeen, mutta Holm on halunnut suorittaa myös työharjoittelun vapaaehtoisen kakkososan täydentääkseen omaa osaamistaan.

Jukka Holm
Tampereen ammattikorkeakoulun TAOTAO-koulutuksen projektikoordi­naattori Jukka Holm opiskelee koulu­tuslinjalla itsekin. ”Koulutuksen tärkeimpiä anteja ovat olleet työharjoittelut sekä verkostoituminen.” KUVA Antti Haapio / TAOTAO

”Tulin tapahtuma-alalle ja aloitin yhteistyön Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vuonna 2016, kun olin töissä kännykkäfirma Nokian 360-kameratuotannoissa. Vuodesta 2018 lähtien olen jatkanut TAMKissa eri tehtävissä osittain samaa työtä, jota tein Nokialla.”

Holm kertoo, että täydennyskoulutuksen tärkeimpiä anteja ovat olleet työharjoittelut sekä verkostoituminen. Hän on saanut paljon uusia kontakteja, mutta tulevaisuuden suunnitelmat on vielä auki.

”Mahdollisesti olen kuitenkin matkalla jotain suurempaa kohti.”

TAMK, TAOTAO, Tampereen ammattikorkeakoulun ja tapahtuma-alan toimijoiden yhteinen koulutushanke

 • Kenelle? Pääkohderyhmänä tapahtuma-alalla toimivat ammattilaiset ja ”puoliammattilaiset”
 • Miten? Ohjelma sisältää lähiopetusta, etäopetusta ja työharjoittelua
 • Milloin? Tammi-lokakuussa 2024 järjestettävään koulutukseen ei voi enää hakea. Vuoden 2025 koulutukset ovat suunnitteilla, mutta päätökset järjestämisestä tehdään vuoden lopussa.
 • Muuta? TAOTAO on osa valtakunnallista koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon tarkoitettua ohjelmaa. Koulutus toteutetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPA-rahoituksella vuosina 2023–2024.  

LUE MYÖS: Kannattaako tapahtuma-ammattilaisen keskittyä yhteen asiaan vai pyrkiä moniosaajaksi?


Tutustu myös näihin

 • Helsinki Haaga-Helia. Helsingissä toimiva yksityinen ammattikorkeakoulu Haaga-Helia antaa tapahtumatuotannon täydennyskoulutusta verkossa. Verkkokurssin hinta on 195 euroa.
 • Helsinki Stadin ammattiopisto. Stadin ammattiopisto järjestää tapahtumatyöntekijöiden työvoimakoulutusta päiväopetuksena parin kuukauden kurssina, jonka seuraava toteutus käynnistyy elokuussa. Koulutus on osallistujille maksutonta.
 • Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulu järjestää joka toinen vuosi 30 opintopisteen laajuista Tapahtumatuotannon osaaja -koulutusta.  Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2025.
 • Savonlinna Samiedu. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedun Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle -hankkeessa rakennetaan verkko-opetuksena lyhytkoulutustuotteita alan toimijoiden kanssa. Nämä vastaavat puuttuvaan ohjelmisto-, turvallisuus- ja viestintäosaamisen kehittämistarpeisiin. Koulutukset ovat opiskelijoille ilmaisia, ja niitä käynnistyy tulevan syksyn aikana useita.

 • Tilaa Lehti

  Evento
  Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

  Tilaa Evento