Työelämä

Työ ei lopu tekemällä, ja multitaskaus heikentää työtehoa – psykoterapeutin 8 vinkkiä työpaikalle

Multitaskaus heikentää työtehoa, vaikka se kuulostaakin tehokkaalta. KUVA Istock

1. Kanna vastuusi

Valtaosa työstä tehdään yhteistyössä, jossa jokaisen panoksella on merkitys.

”Kukaan ei voi vetäytyä toimivan työkulttuurin rakentamisesta ajatellen, ettei se kuulu minulle”, mielen hyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen parissa Auntiella työskentelevä Tarja Lounasmeri painottaa.

Hän kehottaa pysähtymään ja pohtimaan, mihin tehtävään itse kukin on palkattu ja millaisia vastuita ja velvoitteita työhön kuuluu. On hyvä, että töissä on kivaa ja siellä voi kehittää itseään, mutta työnantaja kuitenkin maksaa työsuorituksesta.

2. Ole hyvä johtaja itsellesi

Itsensä johtamisen taito ei ole uusi juttu, mutta sitä korostetaan nykyään eri tavalla. Siitä uskalletaan myös puhua.

”Nyt ajatellaan, että työntekijällä on itselläänkin vastuu esimerkiksi riittävästä palautumisesta.”

Puhutaan myös itseohjautuvuudesta, jolla tarkoitetaan kykyä toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Itseohjautuva työntekijä hallitsee työskentelyn suunnittelun, ohjaamisen ja arvioinnin.

3. Hallitse aikaa

Yhä useammassa työssä on tärkeä tunnistaa, että työ on jatkumo ja sitä riittää niin kauan kuin työtä teemme. Työ ei siis lopu tekemällä. Siksi onkin tärkeää, että opit tunnistamaan oman suhteesi aikaan. Vaikka multitaskaus eli moniajo saattaa kuulostaa tehokkaalta, tosiasiassa se heikentää työtehoa pahemman kerran.

”Hyvin suunniteltu ajankäyttö mahdollistaa myös palautumisen. Kun palautuu, jaksaa tehdä työt ja elää tasapainoista, kokonaista elämää”, Lounasmeri painottaa.

4. Aseta rajat

Opettele ystävällistä jämäkkyyttä. On jokaisen oikeus ja velvollisuus pitää huolta rajoistaan ja sitä kautta jaksamisestaan.

”Työnantajan vastuulla on toki juridisesti se, ettei työntekijä kuormitu liikaa, mutta työnantaja ei tiedä siitä, ellei sitä sanota”, Lounasmeri muistuttaa.

Hän neuvoo kertomaan rehellisesti, jos ei esimerkiksi voi jäädä tuuraamaan, koska on jo sopinut jotain tärkeää.

”Suomessa arvostetaan rehtiyttä, mutta usein unohdamme, miten olla rehellinen ja luotettava myös itselle.”

5. Opettele tuntemaan itsesi

Jotta voisit johtaa itseäsi, asettaa rajat ja hallita ajankäyttöäsi, on sinun tunnettava itsesi. Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä tunnistaa omat persoonalliset piirteet, käyttäytymistavat sekä hyvät ja huonot puolet.

”Kun oppii tunnistamaan mikä itseä kuormittaa, on kuormittavat tekijät helpompi poistaa arjesta. Itsensä tunteva henkilö myös tietää, mikä häntä motivoi.”

Itsensä hyväksyminen kaikkine puolineen on myös hyvän itsetunnon avain. Kun itsetunto on kunnossa, on helpompaa ottaa vastaan muiden antamaa palautetta ja kritiikkiä.

6. Kehitä tunnetaitoja

Tunnetaidot auttavat ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita, hillitsemään itseään, tunnistamaan tarpeitaan ja toimimaan jämäkästi silloin, kun omat rajat ovat vaarassa ylittyä. Jos joku henkilö työpaikalla ärsyttää, Lounasmeri kehottaa muistamaan, että kaikista ihmisistä ei tarvitse pitää, mutta heidänkin kanssaan on tultava toimeen.

”Ammatillisuuteen kuuluu se, että osaa laittaa oman egon ja tarpeet syrjään. Asiakaspalvelutyöhön on koodattu se, että asiakkaiden kanssa on tultava toimeen. Miksei siis myös työkavereiden kanssa?”

7. Ole hyvä tiimipeluri

Hyvä työkaveruus on Lounasmeren mukaan yhteistyötä ja avunantoa, jossa tarvitaan tiimipelaajan taitoja. Hyvä tiimipelaaja luo puheella ja teoilla avointa ja myönteistä ilmapiiriä sekä hyvää yhteishenkeä. Hän osaa kuunnella, kohdata ja antaa toisille tilaa. Hän ei syytä muita, vaan tuo rakentavasti esille omat näkökulmat, tunteet ja toiveet. Samaan aikaan hän pyrkii huomioimaan muiden tarpeet ja toiveet. Kuulostaako haastavalta? Ei hätää. Itsensä kehittäminen on oppimisprosessi. Se ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan useimmiten yrityksen ja erehdyksen kautta. Muista siis olla armollinen itsellesi.

8. Ole oma itsesi

Toiset meistä ovat introverttejä, toiset taas ekstroverttejä. Jokaisen tulisi voida olla juuri sellainen kuin on, sillä omaa temperamenttia ja persoonallisuutta on vaikea muokata.

”Roolin vetäminen on raskasta. Tärkeintä on tunnistaa ja kertoa, mistä minut on rakennettu ja millainen olen, ja löytää sitä kautta itselleen sopiva työrooli ja tehtävät.”

Lounasmeri muistuttaa myös, että korona-ajan aiheuttama turvattomuus on murentanut monen ammatti-identiteettiä, mutta on hyvä muistaa, että jokainen on ihmisenä ja osaajana kaikesta huolimatta arvokas.

Kompastutko näihin?

Et osaa sanoa ei

Hyvään tiimipelaamiseen kuuluu myös jämäkkyys. Jämäkkyys tarkoittaa kykyä tunnistaa, määritellä ja ilmaista omat rajat. Tarvitset rajoja siihen, miten annat toisten kohdella sinua. Opettele siis sanomaan jämäkästi mutta ystävällisesti ei.

Taistelet aikaa vastaan

Multitaskaus heikentää työtehoa, vaikka se kuulostaakin tehokkaalta. Työntekijä, jolla on hyvät ajanhallinnan ja työn organisointitaidot kykenee vaimentamaan häiriötekijät ja keskittyy olennaiseen. Hyvin suunniteltu ajankäyttö mahdollistaa myös palautumisen työpäivän aikana ja sen jälkeen.

Vedät roolia

Hyvän itsetunnon lähtökohta on se, että hyväksyt itsesi juuri sellaisena kuin olet. Kun tiedostat tunnetilasi, mieltymyksesi ja persoonallisuutesi eri piirteet, on sinun helpompi tunnistaa kuormittavat tekijät ja hakeutua itsellesi parhaiten sopiviin työtehtäviin. Jatkuva roolin vetäminen on raskasta. Aitous on voimavara.

LUE MYÖS: Iina Kuustonen kertoo halusta kehittyä, rajojensa tunnistamisesta ja negatiivisen energian hyödyntämisestä

LUE MYÖS: Kun saat kokemattoman nuoren töihin ravintolaan, noudata opon kolmea pointtia


Tarja Lounasmeri
Tarja Lounasmeri. KUVA Yoda Consulting

Tarja Lounasmeri

 • Psykoanalyyttinen psykoterapeutti, ratkaisukeskeisen terapian maisteri ja työnohjaaja.
 • Työskentelee Auntiella mielen hyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen parissa.
 • Tekee yrittäjänä töitä myös johtamisjärjestelmien, kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmien, parissa.
 • Perheeseen kuuluvat puoliso, kaksi teini-ikäistä poikaa ja koira.
 • Asuu Espoossa.
 • Ei harrasta mitään. Harjoittelee hyvää arkea ja on karsinut elämästään turhalta tuntuvat asiat.

 • Tilaa Lehti

  Aromi
  Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

  Tilaa Aromi