Työhyvinvointi

Linnanmäen Niina Häkkisen resepti kesätyöläisen kohteluun: Valmenna, osallista ja anna palautetta

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen astinlauta työelämään. Linnanmäen palvelujohtaja Niina Häkkisen mielestä kesätyötä tarjoavilla yrityksillä on vastuu tutustuttaa nuoret työelämän pelisääntöihin ja osoittaa ravintola-alan olevan varteenotettava uravaihtoehto.

”Voimme omalla esimerkillä osoittaa, että tämä on mielenkiintoinen ala”, Häkkinen toteaa.

Jotta ravintola-ala ei jäisi opiskeluaikojen läpikulkuammatiksi, on kesätyöntekijöiden työhyvinvoinnista huolehdittava. Linnanmäellä on sitouduttu vastuullisen kesätyön periaatteisiin. Vastuullisuus alkaa jo hakuprosessin aikana: hyvään hakijakokemukseen pyritään huomioimalla kaikki hakijat ja viestimällä hakuprosessin etenemisestä. Valittujen kanssa tehdään aina kirjallinen työsopimus, ja työtodistus annetaan niin ikään kirjallisena. Työn vaatimuksen mukaisesti maksetaan kohtuullista palkkaa. Työn mielekkyys on myös yksi periaatteista.

”Kausihupimestarimme ovat usein ensimmäisissä kesätyötehtävissä olevia nuoria, ja meille onkin tärkeää tarjota heille hyvä kokemus työelämästä.”

Perehdytyksen on oltava huolellista ja perusteellista ja ohjauksen tapahduttava valmentavalla otteella.

”Olemme sitoutuneet perehdyttämään kausihupimestarit jokaiseen työtehtävään hyvin. Järjestämme koulutusta myös huvipuistokaudella.”

Linnanmäki työllistää kausittain yli 600 kausihupimestaria, joiden ohjaamisessa esihenkilötyö korostuu. Laadukas esihenkilötyö mahdollistetaan varmistamalla, että arjessa on aikaa kohdata työntekijät ja toimia näiden tukena. Häkkisen mukaan nuorten kanssa työskennellessä palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeää.

”Jotta työssä voi onnistua ja kehittyä, on tärkeää saada siitä palautetta.”

Palautteen lisäksi nuorten on voitava vaikuttaa omaan työhönsä. Linnanmäellä on pyritty panostamaan osallistamisen keinoihin. Kausihupimestareille on pidetty muun muassa työpaja, jossa halukkaat saivat osallistua huvipuiston strategiatyöhön.

Osallistamisen keinojen ja laadukkaan esihenkilötyön lisäksi Linnanmäellä on muitakin työkaluja, joilla työhyvinvoinnista huolehditaan. Palautteen antamisen ohella työyhteisössä kannustetaan kiittämiseen esimerkiksi kiitoskorttien sekä palkitsemisen kautta. Hupimestareita kuunnellaan myös aktiivisesti erilaisten kyselyiden avulla.

Kuukausittain järjestettävillä hupimestarikahveilla hupimestarit voivat keskustella johtoryhmän jäsenten kanssa matalalla kynnyksellä. Keskustelua käydään myös Chättilässä, Linnanmäen omassa sisäisessä matalan kynnyksen viestintäkanavassa, jossa voi antaa palautetta, kertoa idean tai kysyä omalla nimellään tai anonyymisti.

LUE MYÖS: Kun saat kokemattoman nuoren töihin ravintolaan, noudata opon kolmea pointtia


Niina Häkkinen

Palvelujohtaja

Mottosi tiiminvetäjänä?

Keskustele, kiitä, innosta ja mahdollista tiimin onnistuminen yhdessä.

Miten työnantajasi tukee omaa työhyvinvointiasi?

Luomalla edellytykset työkulttuurille, jossa arvostamme ja luotamme toisiimme.

Paras vastapaino työlle?

Omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Triathlon-treeneissä työasioihin saa etäisyyttä, ja monet asiat on keksitty lenkkipolulla.

Niina Häkkinen
Niina Häkkinen. KUVA Laura Hujanen

 


  • Tilaa Lehti

    Aromi
    Inspiraatiota ja hyötyä ruuan ja juoman ammattilaisille.

    Tilaa Aromi